Tin tức & Sự kiện

Kỷ niệm 10 năm thành lập và hoạt động của Trung tâm nghiên cứu và Tư vấn Khoa học kế toán

Ngày 17/11/2006 tại Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và Tư vấn Khoa học Kế toán thuộc Hội kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và hoạt động (1996 - 2006).

Thông tin gửi các bạn dự thi kỳ thi KTV 2006

Tin từ Hội đồng thi KTV và Kế toán viên hành nghề Bộ Tài chính cho biết:

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chào mừng các Hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ vào đơn xin gia nhập Hội của các Kiểm toán viên hành nghề, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 132/VACPA ngày 15/11/2006 về việc đồng ý kết nạp các Kiểm toán viên sau đây là Hội viên VACPA.

Hội thảo Quốc tế về doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại Việt Nam

Trong 2 ngày 27 và 28/10/2006, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã phối hợp với Hiệp Hội Kế toán viên công chứng Anh Quốc (ACCA) và Hội Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức "Diến đàn Đầu tư và hỗ trợ doanh...

Hội thảo " Những thay đổi lớn của Chuẩn mực lập và trình bày Báo cáo tài chính quốc tế ( IFRS)"

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam xin thông báo và kính mời các hội viên VACPA, hội viên CPA Australia và các kiểm toán viên, kế toán viên tham dự Hội thảo " Những thay đổi lớn của Chuẩn mực lập và trình bày Báo cáo tài chính quốc tế ( IFRS)"...

51 - 606162636465666768
(Trang 64 / 68)