Tin tức & Sự kiện

Ban Chấp hành VACPA họp phiên toàn thể tại Hà Nội

Ngày 4/8/2006, Ban Chấp hành VACPA đã họp phiên toàn thể, kỳ họp thứ tư nhiệm kỳ I tại Hà Nội để sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2006.

Kết nạp Hội viên mới

Ban biên tập web vui mừng thông báo: Trong tháng 6, 7/2006 Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định kết nạp 06 Hội viên VACPA mới, gồm các bạn sau đây:

Tin về 05 công ty kiểm toán mới được thành lập

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) xin chúc mừng sự ra đời và chính thức đi vào hoạt động của 05 công ty kế toán, kiểm toán sau đây:

Hai công ty kiểm toán mới trở thành thành viên Hãng kiểm toán quốc tế

Trong báo cáo tổng kết 15 năm hoạt động kiểm toán độc lập, Bộ Tài chính đã chính thức thông báo có 11 công ty kiểm toán của Việt Nam trở thành thành viên Hãng kiểm toán quốc tế.

Hai công ty kiểm toán mới trở thành thành viên của Hãng kiểm toán quốc tế

Trong báo cáo tổng kết 15 năm hoạt động kiểm toán độc lập, Bộ Tài chính đã chính thức thông báo có 11 công ty kiểm toán của Việt Nam trở thành thành viên Hãng kiểm toán quốc tế.

Mời các bạn Kiểm toán viên gia nhập làm Hội viên VACPA để được hoạt động trong một Hội nghề nghiệp chuyên nghiệp

Kính gửi : Các công ty kế toán và kiểm toán Các bạn Kiểm toán viên ! Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã được thành lập ngày 15/4/2005 tại Hà Nội và chính thức đi vào hoạt động từ 1/1/2006 theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BNV...

Họp thường niên năm 2006 Giám đốc 105 công ty kiểm toán đang hoạt động tại Việt Nam

Từ năm 1999 đến nay, hàng năm Bộ Tài chính đều họp mặt Giám đốc và đại diện các công ty kiểm toán với đại diện Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý Nhà nước để đánh giá hoạt động trong năm trước và định hướng phát triển trong năm sau.

Bộ Tài chính chính thức thông báo về việc chuyển giao một số chức năng quản lý hoạt động nghề nghiệp kế toán, kiểm toán cho Hội nghề nghiệp

Triển khai thực hiện Quyết định số 47/2005/QĐ-BTC của Bộ Trưởng Bộ Tài chính ký ban hành ngày 14/7/2005 về việc " Chuyển giao cho Hội nghề nghiệp thực hiện một số nội dung công việc quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán", ngày 24/7/2006, Bộ Tài...

Các công ty kiểm toán lưu ý

Tin từ Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán) cho biết:

Hội thảo Qui chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán

Ngày 30/06/2006, Bộ Tài chính đã tổ chức cuộc Hội thảo với các công ty kiểm toán và Đại diện một số cơ quan để thảo luận, xin ý kiến về dự thảo "Qui chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán" dự kiến trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban...

51 - 6061626364656667
(Trang 64 / 67)