Tin tức & Sự kiện

VACPA thành lập Ban Biên tập trang web

Để đẩy mạnh hoạt động của Trang web và nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp của Trang web, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 87/QĐ-VACPA ngày 01/06/2006 về việc Thành lập Ban Biên tập Trang web của...

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chào mừng các Hội viên mới gia nhập Hội

Trong tháng 5 và tháng 6/2006, Chủ tịch VACPA đã ký Quyết định số 80/VACPA và 88/VACPA kết nạp 12 Hội viên chính thức và 01 Hội viên Liên kết gia nhập Hội

Hội đồng Thi Kiểm toán viên cấp Nhà nước chính thức ban hành tài liệu học - ôn tập thi Kiểm toán viên và Kế toán viên hành nghề năm 2006.

Ngày 20/5/2006, Hội đồng Thi Kiểm toán viên cấp Nhà nước đã chính thức công bố bộ tài liệu dùng để học - ôn thi Kiểm toán viên và Kế toán viên hành nghề năm 2006 gồm 02 Quyển tài liệu

Kỳ thi sát hạch đối với người có chứng chỉ kiểm toán viên nước ngoài năm 2006

Bộ Tài chính dự kiến tổ chức kỳ thi sát hạch đối với người có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên nước ngoài năm 2006 vào ngày 17/8/2006 tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) phối hợp với ACCA tổ chức ôn thi cho người có chứng chỉ CPA nước ngoài

Nhằm hỗ trợ cho các thí sinh có chứng chỉ CPA nước ngoài tham dự thi sát hạch Kiểm toán viên Nhà nước năm 2006, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam phối hợp với Hội Kế toán Công chứng Anh(ACCA) tổ chức hướng dẫn ôn thi từ ngày 26/6/2006 đến ngày...

VACPA cần tuyển dụng cán bộ chuyên trách cho Văn phòng Hội

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) là tổ chức nghề nghiệp kiểm toán của các cá nhân hành nghề kiểm toán độc lập chuyên nghiệp tại Việt Nam. Hội là tổ chức phi chính phủ được thành lập ngày 15/4/2005, có trụ sở chính tại Hà Nội và Văn...

Hội nghị Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc lần thứ 28

Ngày 19/5/2006, Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc đã tổ chức ký sinh hoạt lần thứ 28 tại Hà Nội.

51 - 606162636465
(Trang 64 / 65)