Tin tức & Sự kiện

Hội nghị Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc lần thứ 28

Ngày 19/5/2006, Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc đã tổ chức ký sinh hoạt lần thứ 28 tại Hà Nội.

VACPA ký Biên bản Hợp tác với CPA Australia tại Hà Nội

Sau một năm hoạt động, ngoài việc củng cố công tác tổ chức hành chính của Hội, phát triển Hội viên và các hoạt động chuyên môn, VACPA đã tích cực triển khai nhiều hoạt động đối ngoại với một số tổ chức Hội nghề nghiệp quốc tế có uy tín như Hội Kế...

Bộ Tài chính chuyển giao cho Hội nghề nghiệp thực hiện một số nội dung công việc quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán.

Theo Quyết định số 47/2005/QĐ-BTC ngày 14/7/2005 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính, Bộ sẽ chuyển giao một số công việc quản lý hành nghề kế toán, kiểm toán cho Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Hội kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA).

61 - 707172737475(Trang 75 / 75)