Tin tức & Sự kiện

Hội thảo Quốc tế về doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại Việt Nam

Trong 2 ngày 27 và 28/10/2006, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã phối hợp với Hiệp Hội Kế toán viên công chứng Anh Quốc (ACCA) và Hội Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức "Diến đàn Đầu tư và hỗ trợ doanh...

Hội thảo " Những thay đổi lớn của Chuẩn mực lập và trình bày Báo cáo tài chính quốc tế ( IFRS)"

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam xin thông báo và kính mời các hội viên VACPA, hội viên CPA Australia và các kiểm toán viên, kế toán viên tham dự Hội thảo " Những thay đổi lớn của Chuẩn mực lập và trình bày Báo cáo tài chính quốc tế ( IFRS)"...

Thông báo của Ban Biên tập trang web đến các bạn truy cập

Ban Biên tập trang web xin chân thành cảm ơn đông đảo bạn đọc đã quan tâm tham khảo thông tin cũng như nêu ra nhiều câu hỏi. Thực tế giờ bạn đọc cả nước có thêm hiểu biết về nghề nghiệp kế toán, kiểm toán đang phát triển mạnh mẽ và hữu ích ngày nay.

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) xin chúc mừng sự thành lập và chính thức đi vào hoạt động của 11 công ty kiểm toán mới

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) xin chúc mừng sự thành lập và chính thức đi vào hoạt động của 11 công ty kiểm toán sau đây

Thông báo về Khoá cập nhật kiến thức cho Kiểm toán viên năm 2006- Lớp nâng cao tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh

Tiếp theo công văn số 3526/BTC-CĐKT ngày 20/3/2006 đã gửi cho Công ty về việc tổ chức Khóa học cập nhật kiến thức năm 2006 cho KTV đã đăng ký danh sách kiểm toán viên hành nghề tại Bộ Tài chính, Bộ Tài chính thông báo chi tiết về khóa học lớp nâng...

Chuyển đổi các Doanh nghiệp Nhà nước về Kiểm toán (AASC) thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thực hiện Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/03/2004 của Chính phủ về Kiểm toán độc lập, Nghị định số 133/2005/NĐ-CP ngày 31/10/2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP và Thông tư số 60/2006/TT-BTC ngày 28/06/2006 của Bộ...

Ban Chấp hành VACPA họp phiên toàn thể tại Hà Nội

Ngày 4/8/2006, Ban Chấp hành VACPA đã họp phiên toàn thể, kỳ họp thứ tư nhiệm kỳ I tại Hà Nội để sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2006.

Kết nạp Hội viên mới

Ban biên tập web vui mừng thông báo: Trong tháng 6, 7/2006 Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định kết nạp 06 Hội viên VACPA mới, gồm các bạn sau đây: