Thông tin Hội viên

DOANH THU CỦA BDO TOÀN CẦU TĂNG 7,3%

Tập đoàn kiểm toán quốc tế BDO đã báo cáo doanh thu toàn cầu tăng 7,3% lên mức 6,45 tỷ USD cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2012.

HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VACPA) CHÚC MỪNG 14 HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP HỘI

Căn cứ nguyện vọng của Kiểm toán Viên, ngày 22/11/2013, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 345-2013/QĐ-VACPA kết nạp 14 Hội viên mới gia nhập Hội trở thành hội viên chính thức của VACPA, gồm các Ông, Bà sau:

VACPA GIA TĂNG QUYỀN LỢI CHO HỘI VIÊN

Theo kết luận của cuộc họp Ban Hội viên ngày 04/10/2013, bắt đầu từ tháng 11 năm 2013 trở đi và chính thức từ ngày 01/01/2014, mọi hoạt động của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) sẽ tập trung hỗ trợ, tạo mọi quyền lợi cho Hội viên và tạo...

THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

Tập hợp các vướng mắc của Hội viên, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã có công văn số 150-2013/VACPA ngày 22/5/2013 gửi Bộ Tài chính (Vụ chính sách Thuế) và ngày 17/10/2013, đã nhận được công văn số 13675/BTC-CST ngày 14/10/2013 của Bộ...

VACPA HỌP TRỰC TUYẾN BAN HỘI VIÊN NĂM 2013

Ngày 04/10/2013, Ban Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức họp trực tuyến nhằm đánh giá hoạt động Hội viên trong năm 2013 và thảo luận các giải pháp phát triển hoạt động hội viên trong những năm tới. Cuộc họp dưới sự chủ...

HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VACPA) CHÚC MỪNG 17 HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP HỘI

Căn cứ nguyện vọng của Kiểm toán Viên, ngày 02/10/2013, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 301-2013/QĐ-VACPA kết nạp 17 Hội viên mới gia nhập Hội trở thành hội viên chính thức của VACPA, gồm các Ông, Bà...

DOANH THU TOÀN CẦU CỦA PWC TĂNG LÊN 32,1 TỶ ĐÔ LA MỸ TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2013

Theo "Thông cáo báo chí" của PwC Việt Nam: "PwC quốc tế vừa công bố đã đạt tổng doanh thu 32,1 tỷ đô la Mỹ trong năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2013. Tất cả các công ty thành viên lớn nhất của mạng lưới PwC và các lĩnh vực hoạt động...

VĂN PHÒNG VACPA NGHỈ HÈ TẠI CAMPUCHIA

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2013 đã được Ban Chấp hành thông qua kỳ nghỉ hè năm 2013, Văn phòng VACPA đã đi thăm và nghỉ hè tại Siem Reap, Phnompenh Campuchia.

DANH SÁCH KIỂM TOÁN VIÊN ĐƯỢC CHẤP THUẬN: NHIỀU BIẾN ĐỘNG

Theo tin từ Tạp chí ĐTCK, "Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có quyết định chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Thuế được giảm 5 kiểm toán viên (KTV) trong sanh sách KV được thực hiện kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm...