Thông tin Hội viên

10 CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP NĂM 2014

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã ký quyết định số 3288/QĐ-BTC ngày 31/12/2013 công bố 20 tổ chức được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2014.

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2013

Theo tin từ A&C, ngày 13/12/2013, Công ty A&C đã tổ chức tổng kết hoạt động kinh doanh niên độ tài chính 2013 (bắt đầu từ ngày 01/10/2012 và kết thúc ngày 30/09/2013) tại Trụ sở chính bao gồm: Ban Lãnh đạo và nhân viên văn phòng Công ty A&C, Công ty...

THƯ NGỎ GỬI HỘI VIÊN!

Theo tin từ văn phòng ACCA tại Việt Nam, để tiếp tục mở rộng hoạt động và phát triển tại thị trường Việt Nam, ACCA đang thực hiện đợt khuyến khích các KTV Việt Nam, sinh viên và người quan tâm tham gia học chương trình ACCA.

DOANH THU CỦA BDO TOÀN CẦU TĂNG 7,3%

Tập đoàn kiểm toán quốc tế BDO đã báo cáo doanh thu toàn cầu tăng 7,3% lên mức 6,45 tỷ USD cho năm tài chính kết thúc ngày 30/09/2012.

HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VACPA) CHÚC MỪNG 14 HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP HỘI

Căn cứ nguyện vọng của Kiểm toán Viên, ngày 22/11/2013, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 345-2013/QĐ-VACPA kết nạp 14 Hội viên mới gia nhập Hội trở thành hội viên chính thức của VACPA, gồm các Ông, Bà sau:

VACPA GIA TĂNG QUYỀN LỢI CHO HỘI VIÊN

Theo kết luận của cuộc họp Ban Hội viên ngày 04/10/2013, bắt đầu từ tháng 11 năm 2013 trở đi và chính thức từ ngày 01/01/2014, mọi hoạt động của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) sẽ tập trung hỗ trợ, tạo mọi quyền lợi cho Hội viên và tạo...

THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

Tập hợp các vướng mắc của Hội viên, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã có công văn số 150-2013/VACPA ngày 22/5/2013 gửi Bộ Tài chính (Vụ chính sách Thuế) và ngày 17/10/2013, đã nhận được công văn số 13675/BTC-CST ngày 14/10/2013 của Bộ...

VACPA HỌP TRỰC TUYẾN BAN HỘI VIÊN NĂM 2013

Ngày 04/10/2013, Ban Hội viên Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức họp trực tuyến nhằm đánh giá hoạt động Hội viên trong năm 2013 và thảo luận các giải pháp phát triển hoạt động hội viên trong những năm tới. Cuộc họp dưới sự chủ...

HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VACPA) CHÚC MỪNG 17 HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP HỘI

Căn cứ nguyện vọng của Kiểm toán Viên, ngày 02/10/2013, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 301-2013/QĐ-VACPA kết nạp 17 Hội viên mới gia nhập Hội trở thành hội viên chính thức của VACPA, gồm các Ông, Bà...