Thông tin Hội viên

AAT KHAI TRƯƠNG CHI NHÁNH MỚI

Ngày 14/12/2011, công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán, Kế toán và Tư vấn Thuế AAT đã tổ chức lễ khai trương chi nhánh tại TP.HCM.

Cám ơn quà tặng 'Ebook'

BBT: Sau khi gửi tặng "VACPA - Ebook 1.0" cho hội viên và các bạn đồng nghiệp, Ban Biên tập website đã nhận được nhiều điện thoại, email, trao đổi trực tiếp... đánh giá cao nội dung, kết cấu và lợi ích của Ebook 1.0. Dưới đây xin ghi nhận vài lời...

CPA VIETNAM - Thành viên Hãng kiểm toán Moore Stephens International tham dự Hội nghị thường niên các nước khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Hãng tại ThươÌ£ng Hải - Trung Quốc

Ngày 13/10/2011, đoaÌ€n cán bôÌ£ của Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA VIETNAM) do Ông Nguyễn Phú Hà - Tổng Giám đốc và các thành viên trong đoàn là: Ông Nguyễn Quế Dương - Phó Tổng Giám, Ông Đinh Văn Thắng - Giám đốc Kiểm toán, Ông...

HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VACPA) CHÚC MỪNG 5 HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP HỘI

Căn cứ nguyện vọng của Kiểm toán Viên, ngày 18/11/2011 Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 291-2011/QĐ-VACPA kết nạp 5 Hội viên mới gia nhập Hội trở thành hội viên chính thức của VACPA, gồm các Ông, Bà sau:

VACPA THAM GIA CÙNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TỔ CHỨC HỘI CHỢ THỰC TẬP VÀ LÀM VIỆC CHO SINH VIÊN

Nhằm tăng cường hiểu biết của các bạn sinh viên về Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) cũng như con đường trở thành một kiểm toán viên, ngày 07/11/2011, VACPA Tp.HCM đã phối hợp với trường Đại học kinh tế Tp.HCM cùng các công ty Kiểm toán...

HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VACPA) CHÚC MỪNG 5 HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP HỘI

Căn cứ nguyện vọng của Kiểm toán Viên, ngày 17/10/2011 Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 267-2011/QĐ-VACPA kết nạp 5 Hội viên mới gia nhập Hội trở thành hội viên chính thức của VACPA, gồm các Ông, Bà sau:

DELOITTE ĐẠT MỨC TĂNG TRƯỞNG DOANH THU MẠNH NHẤT TRÊN TOÀN CẦU KỂ TỪ NĂM 2008

Deloitte vừa báo cáo mức tăng 8.4% với đồng đô la Mỹ và 7.7% với đơn vị tiền tệ trong nước trong tổng doanh thu của các công ty thành viên, với tổng trị giá đạt 28,8 tỷ USD cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 5 năm 2011, đây là mức tăng...

HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VACPA) CHÚC MỪNG 10 HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP HỘI

Căn cứ nguyện vọng của Kiểm toán Viên, ngày 01/09/2011 Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 236-2011/QĐ-VACPA kết nạp 10 Hội viên mới gia nhập Hội trở thành hội viên chính thức của VACPA, gồm các Ông, Bà sau:

HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VACPA) CHÚC MỪNG 13 HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP HỘI

Căn cứ nguyện vọng của Kiểm toán Viên, ngày 05/08/2011 Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 217-2011/QĐ-VACPA kết nạp 13 Hội viên mới gia nhập Hội trở thành hội viên chính thức của VACPA, gồm các Ông, Bà...