Thông tin Hội viên

VACPA TỔ CHỨC LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, hội thảo, tọa đàm năm 2011, trong hai ngày 21 và 22/7/2011 vừa qua, tại Hà Nội VACPA đã tổ chức thành công lớp cập nhật kiến thức dành cho Cán bộ quản lý công ty kiểm toán với nội dung: Nội dung Luật Kiểm toán độc lập -...

HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VACPA) CHÚC MỪNG 13 HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP HỘI

Căn cứ nguyện vọng của Kiểm toán Viên, ngày 11/07/2011 Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 194-2011/QĐ-VACPA kết nạp 13 Hội viên mới gia nhập Hội trở thành hội viên chính thức của VACPA, gồm các Ông, Bà sau:

VACPA TỔ CHỨC LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC TẬP TRUNG TẠI HÀ NỘI TỪ NGÀY 6/7-8/7/2011

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, cập nhật kiến thức năm 2011, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức khóa học tập trung 3 ngày tại Hà Nội từ 6/7 - 8/7/2011 cho kiểm toán viên, Hội viên VACPA và ACCA. Lớp học đã thu hút được hơn 300...

HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VACPA) CHÚC MỪNG 13 HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP HỘI

Căn cứ nguyện vọng của Kiểm toán Viên, ngày 03/06/2011 Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 144-2011/QĐ-VACPA kết nạp 13 Hội viên mới gia nhập Hội trở thành hội viên chính thức của VACPA, gồm các Ông, Bà sau:

LỚP ĐÀO TẠO VỀ CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN MẪU THÁNG 06/2011

Ngày 9-10/6/2011 tại Hà Nội, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức khóa đào tạo về Chương trình kiểm toán mẫu (CTKTM). Lớp học thu hút trên 200 kiểm toán viên, trợ lý kiểm toán viên từ các công ty kiểm toán khu vực phía Bắc và một...

HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VACPA) CHÚC MỪNG 50 HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP HỘI

Căn cứ nguyện vọng của Kiểm toán Viên, ngày 10/05/2011 Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 118-2011/QĐ-VACPA kết nạp 50 Hội viên mới gia nhập Hội trở thành hội viên chính thức của VACPA, gồm các Ông, Bà sau:

VACPA TỔ CHỨC LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN ĐỀ 02

Trong 02 ngày 5, 6/5/2011, VACPA Hà Nội đã tổ chức lớp cập nhật kiến thức chuyên đề 02. Lớp cập nhật kiến thức này đã thu hút trên 100 học viên là các Kiểm toán viên, trợ lý KTV từ các công ty Kiểm toán khu vực phía Bắc và một số đối tượng quan tâm...

HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VACPA) CHÚC MỪNG 20 HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP HỘI

Căn cứ nguyện vọng của Kiểm toán Viên, ngày 25/04/2011 Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 098/2011/QĐ-VACPA kết nạp 20 Hội viên mới gia nhập Hội trở thành hội viên chính thức của VACPA, gồm các Ông, Bà sau:

VACPA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN ĐỀ 01

Trong hai ngày 21 và 22/4/2011 vừa qua tại Hà Nội, VACPA tại Hà Nội đã tổ chức khóa đào tạo cập nhật kiến thức đầu tiên cho năm 2011. Khóa đào tạo mở đầu này đã thu hút trên 150 học viên là các Kiểm toán viên, trợ lý KTV từ các công ty Kiểm toán...

HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VACPA) CHÚC MỪNG 23 HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP HỘI

Căn cứ nguyện vọng của Kiểm toán Viên, ngày 18/04/2011 Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 087-2011/QĐ-VACPA kết nạp 23 Hội viên mới gia nhập Hội trở thành hội viên chính thức của VACPA, gồm các Ông, Bà...

11 - 2021222324252627282930
(Trang 21 / 30)