Thông tin Hội viên

HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VACPA) CHÚC MỪNG 03 HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP HỘI

Căn cứ nguyện vọng của Kiểm toán Viên, ngày 11/11/2008, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 534/VACPA kết nạp 03 Hội viên mới gia nhập Hội trở thành hội viên chính thức của VACPA, gồm các bạn sau:

HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VACPA) CHÚC MỪNG 05 HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP HỘI

Căn cứ nguyện vọng của Kiểm toán Viên, ngày 26/11/2008, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 522/VACPA kết nạp 05 Hội viên mới gia nhập Hội trở thành hội viên chính thức của VACPA, gồm các bạn sau:

HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM CHÀO MỪNG 03 HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP HỘI

Căn cứ nguyện vọng của Kiểm toán Viên, ngày 13/11/2008, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 505/VACPA kết nạp 03 Hội viên mới gia nhập Hội trở thành hội viên chính thức của VACPA, gồm các bạn sau:

HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM CHÀO MỪNG 03 HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP HỘI

Căn cứ nguyện vọng của Kiểm toán Viên, ngày 06/11/2008, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 503/VACPA kết nạp 03 Hội viên mới gia nhập Hội trở thành hội viên chính thức của VACPA.

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam chào mừng hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của Kiểm toán Viên, ngày 30/09/2008, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 473/VACPA kết nạp 01 Hội viên Phạm Tất Thành trở thành hội viên chính thức của VACPA

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chào mừng 04 hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 28/08/2008, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 455/VACPA kết nạp 04 Hội viên mới gồm các bạn sau:

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chào mừng 3 hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 06/08/2008, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 439/VACPA kết nạp 03 Hội viên mới gồm các bạn sau:

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chào mừng 06 Hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 16/07/2008, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 429/VACPA kết nạp 06 Hội viên mới gồm các bạn sau:

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chúc mừng 14 hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 09/06/2008, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 406/VACPA kết nạp 14 Hội viên mới gồm các bạn sau:

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chúc mừng 14 hội viên mới gia nhập Hội

Căn cứ nguyện vọng của các Kiểm toán Viên, ngày 29/04/2008, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 380/VACPA kết nạp 14 Hội viên mới gồm các bạn sau:

11 - 20212223242526272829
(Trang 27 / 29)