Thông tin Hội viên

Deloitte Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng Rồng Vàng 5 năm liên tiếp

Ngày 8/4/2017, Deloitte Việt Nam đã vinh dự đón nhận giải thưởng Rồng vàng 2016 do Thời báo Kinh tế Việt Nam và Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ kế hoạch và Đầu tư trao tặng tại “Liên...

Chúc mừng 7 Hội viên Tổ chức mới gia nhập VACPA

Với phương châm hoạt động của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam là “Nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín của Hội viên và hoạt động vì lợi ích Hội viên”....

ACAC đã tổ chức sự kiện ký kết biên bản hợp tác thành lập Hội kế toán Châu Á – Asean (AAA)

Ngày 06/03/2017 tại khách sạn Crowne Plaza, Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa công ty Kiểm toán Anh (“ACAC”) từ Việt Nam và Công...

Hợp tác chiến lược giữa Đại học Ngoại thương và EY Việt Nam

Ngày 21 tháng 12 nãm 2016 tại Hà Nội, trường Ðại học Ngoại thương và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã chính thức ký kết Thỏa thuận Hợp tác Chiến lược với mục...

Lễ trao Giấy chứng nhận Hội viên tổ chức VACPA năm 2016

Chiều ngày 30/9/2016, tại Hà Nội, chương trình Lễ trao Giấy chứng nhận Hội viên tổ chức VACPA đã được tổ chức trang trọng tại hội trường Lê Văn Thiệm với sự tham dự của đại diện Bộ Tài chính...

Chúc mừng 04 Hội viên Tổ chức mới gia nhập VACPA

Với phương châm hoạt động của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam là “Nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín của Hội viên và hoạt động vì lợi ích Hội...

PwC Việt Nam cung cấp giải pháp CNTT cho VACPA

Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã được Công ty TNHH PricewaterhouseCoopes Việt Nam (PwC) tư vấn CNTT thông qua Báo cáo tư vấn giải pháp gửi email tự động.

VACPA CHÚC MỪNG CÁC HỘI VIÊN TẬP THỂ, HỘI VIÊN CÁ NHÂN ĐƯỢC NHẬN “GIẤY KHEN CỦA CHỦ TỊCH VACPA”

Nhân dịp Hội nghị tổng kết - Lễ kỷ niệm 25 năm ngành kiểm toán độc lập Việt Nam được tổ chức ngày 24/6/2016 tại Hà Nội và để ghi nhận thành tích đóng góp trong hoạt động và...

VACPA CHÚC MỪNG CÁC HỘI VIÊN TẬP THỂ, HỘI VIÊN CÁ NHÂN ĐƯỢC NHẬN “BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH”

Nhân dịp Hội nghị tổng kết - Lễ kỷ niệm 25 năm ngành kiểm toán độc lập Việt Nam được tổ chức ngày 24/6/2016 tại Hà Nội và để ghi nhận thành tích đóng góp trong hoạt động và...

VACPA CHÚC MỪNG CÁC HỘI VIÊN TẬP THỂ, HỘI VIÊN CÁ NHÂN ĐƯỢC NHẬN “BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ”

Nhân dịp Hội nghị tổng kết - Lễ kỷ niệm 25 năm ngành kiểm toán độc lập Việt Nam được tổ chức ngày 24/6/2016 tại Hà Nội và để ghi nhận thành tích đóng góp trong hoạt động và...

1234567891011 - 20
(Trang 4 / 30)