Thông tin Hội viên

VACPA CHÚC MỪNG 44 HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP HỘI TRONG THÁNG 8.2015

Căn cứ nguyện vọng của Kiểm toán Viên, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 271-2015/QĐ-VACPA ngày 14/08/2015 kết nạp 44 Hội viên và trở...

VACPA CHÚC MỪNG 62 HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP HỘI TRONG THÁNG 7.2015

Căn cứ nguyện vọng của Kiểm toán Viên, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 229-2015/QĐ-VACPA ngày 06/07/2015 kết nạp 36 Hội viên và Quyết định...

VACPA CHÚC MỪNG 33 HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP HỘI TRONG THÁNG 6.2015

Căn cứ nguyện vọng của Kiểm toán Viên, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 193-2015/QĐ-VACPA ngày 10/06/2015 kết nạp 14 Hội viên và Quyết định...

KHẢO SÁT Ý KIẾN HỘI VIÊN

Trước hết, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) xin gửi đến các Hội viên tổ chức và Hội viên cá nhân lời chào trân trọng và xin chân thành cảm ơn sự...

HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VACPA) CHÚC MỪNG 20 HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP HỘI

Căn cứ nguyện vọng của Kiểm toán Viên, ngày 29/05/2015, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 180-2015/QĐ-VACPA kết nạp 20 Hội viên mới gia nhập Hội trở thành hội viên chính thức của VACPA, gồm các Ông, Bà sau:

HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VACPA) CHÚC MỪNG 8 HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP HỘI

Căn cứ nguyện vọng của Kiểm toán Viên, ngày 20/05/2015, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 155-2015/QĐ-VACPA kết nạp 8 Hội viên mới gia nhập Hội trở thành hội viên chính thức của VACPA, gồm các Ông, Bà sau:

HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VACPA) CHÚC MỪNG 16 HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP HỘI

Căn cứ nguyện vọng của Kiểm toán Viên, ngày 05/05/2015, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 126-2015/QĐ-VACPA kết nạp 16 Hội viên mới gia nhập Hội trở thành hội viên chính thức của VACPA, gồm các Ông, Bà sau:

HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VACPA) CHÚC MỪNG 11 HỘI VIÊN MỚI GIA NHẬP HỘI

Căn cứ nguyện vọng của Kiểm toán Viên, ngày 09/04/2015, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký Quyết định số 097-2015/QĐ-VACPA kết nạp 11 Hội viên mới gia nhập Hội trở thành hội viên chính thức của VACPA, gồm các Ông, Bà sau:

NEXIA STT ĐƯỢC VINH DANH THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM 2014

Theo tin từ Nexia STT, ngày 21/3/2015, Công ty TNHH Nexia STT đã vinh dự nhận giải thưởng Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2014 với chủ đề "Tạo dựng môi trường kinh doanh bình đẳng & lành mạnh" do Thời Báo Kinh tế Việt Nam tổ chức. Với đường lối lãnh đạo...

1234567891011 - 20
(Trang 5 / 29)