Đặt câu hỏi


Chào anh chị VACPA, hiện tại e đang là sinh viên liên thông của nghành kế toán, e có nguyện vọng sau tốt nghiệp là tham gia hội vậy e phải làm như thế nào ạ, e cảm ơn


Trả lời:  Chào bạn! VACPA rất cảm ơn bạn đã quan tâm và muốn tham gia hội và trở thành hội viên của VACPA. Về tiêu chuẩn là hội viên chính thức của VACPA bạn cần phải có Chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp. Để có được Chứng chỉ này, bạn phải tham dự kỳ thi CPA với điều kiện quy định tại Điều 4, Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09/08/2012 của Bộ Tài chính quy định về việc thi và cấp chứng chỉ KTV, chứng chỉ hành nghề kế toán. Vậy, VACPA rất mong bạn sẽ đạt kỳ thi Kiểm toán viên những năm tới để có đủ điều kiện là hội viên của VACPA. Vào tháng 6-8 hằng năm, VACPA tổ chức các lớp ôn thi kiểm toán viên, bạn có thể đăng ký học ôn thi để có kết quả kỳ thi tốt nhất.

Cho tôi hỏi có phải chỉ là Hội viên cá nhân chính thức dù không đăng ký hành nghề kiểm toán vẫn phải cập nhật kiến thức 120 giờ/3 năm, có đúng không?


Trả lời:  Cảm ơn câu hỏi của bạn. Bạn đã hiểu đúng theo quy định tại Điều 6, Chương 2 của Quy chế Hội viên VACPA. Quy định đã nêu rõ “Hội viên cá nhân chính thức đăng ký hành nghề kiểm toán phải cập nhật kiến thức 40 giờ/năm. Hội viên cá nhân chính thức dù không đăng ký hành nghề kiểm toán vẫn phải cập nhật kiến thức 120 giờ/3 năm”.

Trong công văn số 289-2012/VACPA ngày 31/10/2012 của Chủ tịch VACPA về hướng dẫn kết nạp Hội viên tập thể có quy định “Các doanh nghiệp kiểm toán liên doanh và doanh nghiệp kiểm toán 100% vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam có đóng góp cho sự phát triển Hội, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện làm Đơn gia nhập Hội được kết nạp làm Hội viên tập thể liên kết” nên công ty chúng tôi là một công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài chỉ được kết nạp là Hội viên liên kết khi đó. Vậy, cho tôi hỏi theo Quy chế Hội viên mới ban hành năm 2016 thì “Hội viên tập thể liên kết là doanh nghiệp kiểm toán được thành lập theo quy định của pháp luật và hoạt động tại Việt Nam, tán thành Điều lệ VACPA, tự nguyện gia nhập VACPA nhưng chỉ có nguyện vọng tham gia là Hội viên liên kết “. Nay, công ty chúng tôi có nguyện vọng trở thành Hội viên chính thức thì cần làm thủ tục gì?


Trả lời:  Xin cảm ơn câu hỏi rất hữu ích của Quý Công ty. Trong trường hợp này, Quý công ty chỉ cần làm một công văn đề nghị chuyển hình thức Hội viên từ liên kết thành chính thức tới VACPA. Chúng tôi sẽ cấp lại Giấy chứng nhận Hội viên tập thể chính thức cho Quý Công ty.

Tôi là một giảng viên của khoa kế toán trường Đại học có nguyện vọng tham gia là Hội viên cá nhân của Hội (Tôi không có chứng chỉ KTV) thì có đủ điều kiện tham gia sinh hoạt Hội không?


Trả lời:  Chào bạn! Cảm ơn bạn đã quan tâm và có nguyện vọng tham gia là Hội viên của VACPA. Trường hợp bạn chưa có chứng chỉ KTV nhưng nếu là “giảng viên về chuyên ngành kế toán, kiểm toán, có ảnh hưởng tốt đến hoạt động của Hội, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp” thì bạn đủ điều kiện để trở thành Hội viên liên kết.
Hội viên liên kết có đầy đủ các quyền lợi như Hội viên chính thức ngoại trừ không được ứng cử, đề cử và bầu cử vào Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và không được biểu quyết các vấn đề của Hội.
Mức Hội phí hàng năm của Hội viên liên kết bằng 50% mức Hội phí của Hội viên chính thức.

Hội cho tôi hỏi trường hợp như sau: Tôi là Hội viên VACPA. Tôi đã dừng đăng ký hành nghề kiểm toán và đi học ở nước ngoài (do công ty cử đi học). Như vậy, công ty vẫn đóng Hội phí cho tôi với mức phí như các Hội viên khác đang được hưởng quyền lợi từ Hội như giảm 50% mức phí học CNKT, tư vấn, gửi thông tin vv. hay không phải đóng Hội phí?


Trả lời:  Chào bạn! Trường hợp của bạn là sẽ được giảm 50% mức Hội phí trong năm khi bạn gửi Đơn xin tạm ngừng sinh hoạt VACPA đính kèm bản sao Quyết định đi công tác. Khi muốn sinh hoạt lại, bạn cần thông báo cho Ban Hội viên.

Tôi muốn hỏi tiêu chuẩn về Hội viên danh dự của VACPA?


Trả lời:  Hội viên danh dự của VACPA là công dân Việt Nam có uy tín, có năng lực hoạt động về kế toán, kiểm toán đã có nhiều thành tích đóng góp xây dựng Hội được Hội suy tôn là hội viên danh dự của Hội. Hội viên danh dự không phải đóng Hội phí hàng năm.

Chào anh chị VACPA, Em là trợ lý kiểm toán viên và chưa có chứng chỉ kiểm toán viên của Bộ tài chính. Em rất muốn là hội viên của VACPA, vậy anh chị hướng dẫn em thủ tục trở thành hội viên. Em cảm ơn anh chị.


Trả lời:  Chào bạn, rất cảm ơn bạn đã quan tâm và muốn trở thành hội viên của VACPA. Về tiêu chuẩn là hội viên chính thức của VACPA bạn cần phải có Chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ tài chính cấp. Vậy rất mong bạn sẽ đạt kỳ thi Kiểm toán viên những năm tới để có đủ điều kiện là hội viên của VACPA.
VACPA có tổ chức các lớp ôn thi kiểm toán viên, bạn có thể đăng ký học ôn thi để có kết quả kỳ thi tốt nhất.

Chào VACPA, tôi đã là hội viên của VACPA. Theo tôi được biết các tổ chức nghề nghiệp quốc tế đều quy định về nghĩa vụ hội viên nên tôi muốn biết thêm về trách nhiệm hội viên của VACPA là gì ?


Trả lời:  Cảm ơn Quý hội viên đã quan tâm. Theo Quy chế Hội viên VACPA có quy định trách nhiệm của hội viên như sau:
1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; chấp hành Điều lệ VACPA, quy chế Hội viên của VACPA, quy chế Kiểm soát chất lượng Hội viên của VACPA.
2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của VACPA; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng VACPA phát triển vững mạnh.
3. Bảo vệ uy tín của VACPA, không được nhân danh VACPA trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo VACPA phân công bằng văn bản.
4. Đóng hội phí đầy đủ, đúng hạn theo quy định của Ban Chấp hành VACPA.
5. Không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và kinh nghiệm quản lý, nâng cao uy tín và chất lượng dịch vụ nghề nghiệp bằng các hoạt động tự cập nhật kiến thức và/hoặc tham gia các khóa đào tạo cập nhật kiến thức do VACPA tổ chức. Hội viên (là cá nhân) chính thức của VACPA đăng ký hành nghề kiểm toán tại các doanh nghiệp kiểm toán phải tuân thủ quy định về cập nhật kiến thức đối với kiểm toán viên hành nghề (40 giờ/năm). Hội viên (là cá nhân) chính thức của VACPA không phải là kiểm toán viên hành nghề thực hiện cập nhật kiến thức 120 giờ/3 năm, trong đó 50% số giờ tự cập nhật bằng nhiều hình thức nâng cao chất lượng công việc (nghiên cứu tài liệu, tham gia hội thảo, tham gia đào tạo nội bộ), 50% tham gia các khóa đào tạo cập nhật kiến thức của VACPA hoặc của các tổ chức đủ điều kiện tổ chức cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên. Hội viên thực hiện tự theo dõi, quản lý thời gian học CNKT.
6. Giữ gìn và đề cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, chủ động tuyên truyền và bảo vệ uy tín của VACPA.
7. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và chủ động cập nhật sự thay đổi thông tincủa Hội viên theo quy định của VACPA.

Chào VACPA, tôi đã có chứng chỉ kiểm toán viên của Bộ tài chính, tôi đang làm đăng ký trở thành hội viên online. Tại Form xin gia nhập yêu cầu cung cấp rất nhiều thông tin cá nhân của tôi. Tôi muốn hỏi các thông tin cá nhân của tôi cung cấp cho Hội có được bảo mật hay không ?


Trả lời:  Cảm ơn bạn đã quan tâm và trở thành hội viên của VACPA. Với câu hỏi của bạn, VACPA xin trả lời như sau:
Theo Quy chế Hội viên của VACPA: Ngoài những thông tin giới thiệu về hội viên là tổ chức trên trang web của VACPA do hội viên cung cấp, các thông tin về hội viên chỉ được cung cấp theo yêu cầu báo cáo nội bộ của VACPA hoặc với cơ quan cấp trên: Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, CAPA, IFAC. Ngoài ra, các thông tin của hội viên không được cung cấp cho bên thứ ba nào khác và vì bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý của hội viên. Vậy bạn yên tâm rằng các thông tin bạn cung cấp sẽ được bảo mật nhé.

Chào VACPA, tôi đã là hội viên chính thức của VACPA. Tôi được biết VACPA thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của VACPA, thông tin về việc ban hành, bổ sung, sửa đổi các chế độ, chính sách, pháp luật nhà nước, các thông tin quốc tế về kiểm toán, kế toán và các thông tin khác trên website nhưng khi tôi muốn xem chi tiết một số thông tin thì hệ thống yêu cầu cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu. Vậy cho tôi hỏi tôi đã là hội viên chính thức rồi, muốn có ID và Password tôi cần thủ tục gì ?


Trả lời:  Cảm ơn Quý hội viên đã gửi câu hỏi. Về câu hỏi của Quý Hội viên, VACPA xin trả lời như sau:
Khi đã là hội viên chính thức của VACPA, tất cả các hội viên đều được cấp tên đăng nhập và mật khẩu để hội viên chủ động đăng nhập vào hệ thống quản lý hội viên của VACPA. Tại đây Quý hội viên có thể tra cứu các thông tin liên quan đến nghề nghiệp, thư viện cũng như thông tin cá nhân bao gồm các thông tin cá nhân hội viên cung cấp, thông tin giờ cập nhật kiến thức ....
Trường hợp quý hội viên chưa nhận được tên đăng nhập và mật khẩu từ hệ thống quản lý hội viên gửi đến địa chỉ e-mail mà hội viên đăng ký, Quý hội viên liên lạc với Ban hội viên để xác nhận lại địa chỉ e-mail và VACPA sẽ gửi lại tên đăng nhập và mật khẩu cho Quý hội viên. Mọi thông tin chi tiết, Quý hội viên vui lòng liên hệ tới số điện thoại: 04 39724334 ext 104 hoặc qua email: banhoivien@vacpa.org.vn.

123
(Trang 1 / 3)