Đặt câu hỏi


Chào VACPA, tôi đã có chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ tài chính cấp và mong muốn trở thành hội viên của VACPA. Vậy nếu là hội viên, tôi sẽ có những quyền lợi gì ? Xin trân trọng cảm ơn!


Trả lời:  Chào bạn, rất cảm ơn bạn đã quan tâm và muốn trở thành hội viên của VACPA. VACPA gửi tới bạn thông tin về quyền lợi hội viên cá nhân của VACPA như sau: 1. Được giảm 50% phí cập nhật kiến thức so với học viên không là Hội viên cá nhân; 2. Hàng quý, được tham gia miễn phí tọa đàm chuyên môn hoặc cập nhật kiến thức; 3. Được quyền download các tài liệu đào tạo, cập nhật kiến thức của Hội; 4. Được cung cấp các văn bản, tài liệu, công cụ hỗ trợ, Ebook, Chương trình kiểm toán mẫu, sách và tài liệu hướng dẫn do Hội ban hành; 5. Được kiến nghị, sửa đổi, bổ sung về chính sách, pháp luật có liên quan đến hoạt động của Hội; 6. Được kiến nghị với Hội đề nghị cơ quan Nhà nước những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chính sách, các chế độ tài chính kế toán, kiểm toán; 7. Được xét khen thưởng cấp Hội và được Hội đề nghị cấp Bộ Tài chính và cấp cao của Nhà nước khen thưởng; 8. Được quyền yêu cầu Hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong hoạt động nghề nghiệp khi bị xâm phạm; 9. Các quyền lợi khác được quy định trong Điều lệ Hội và Quy chế Hội viên VACPA. Rất mong bạn sớm trở thành hội viên của VACPA.

Chào VACPA! Trường hợp tôi đã là hội viên của Hội (theo thông báo trên trang web chính thức của Hội) thì tôi có phải đăng ký tài khoản trên trang web nữa không?


Trả lời:  Chào Bạn! Bạn đã là Hội viên của VACPA thì không phải đăng ký tài khoản nữa! Vui lòng bạn liên hệ với Ban quản trị để được cấp tài khoản hội viên theo email: quantriweb@vacpa.org.vn

Tôi xin hỏi thủ tục đăng ký online như thế nào


Trả lời:  Chào Bạn! Bạm có thể nói rõ hơn về yêu cầu Đăng ký online nào? VD: Bạn muốn đăng ký Cập nhật kiến thức online do VACPA tổ chức các lớp học Cập nhật kiến thức hàng năm cho Hội viên, Kiểm toán viên và người quan tâm khác. Thì bạn phải có tài khoản ID tại website của Hội. Link đăng ký tài khoản tại link: http://vacpa.org.vn/Page/Login.aspx#none - Khi Bạn đã có ID của trang web bạn có thể sử dụng các tiện ích đăng ký online. Nếu bạn còn vướng mắc vui lòng liên hệ qua email: quantriweb@vacpa.org.vn Chúc bạn thành công!

Tôi muốn đăng ký tài khoản hội viên cá nhân thì làm thế nào?


Trả lời:  Chào Bạn! Bạn muốn trở thành Hội viên của Hội thì bạn phải có Chứng chỉ kiểm toán viên (CPA Việt Nam). Và Đăng ký kết nạp Hội viên tại đường link: http://vacpa.org.vn/Page/DangKyHoiVien/DangKyHoiVienCaNhan.aspx Chúc Bạn thành công!

123(Trang 3 / 3)