Xin ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành Luật Kế toán


Kính gửi: Ông/Bà Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp kiểm toán

                 Các Ông/Bà Kiểm toán viên.

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận được công văn số 8136/BTC-QLKT ngày 16/08/2022 của Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành Luật Kế toán, trong đó tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Luật Kế toán, xác định những tồn tại, hạn chế, bất cập trong triển khai Luật Kế toán, từ đó đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn.

Nhận thấy tầm quan trọng của Báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành Luật Kế toán đối với toàn bộ doanh nghiệp trong nền kinh tế, VACPA gửi tới Ông/Bà Công văn số 8136/BTC-QLKT và dự thảo Báo cáo nêu trên (TẠI ĐÂY) để Ông/Bà được biết và cùng tham gia ý kiến.

Để góp ý kịp thời hạn đến Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán – Bộ Tài chính, VACPA rất mong nhận được ý kiến của Ông/Bà trước ngày 09/09/2022 theo địa chỉ:

Văn phòng Hà Nội – Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 303 - Tòa nhà Dự án - Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội

Email: banchuyenmon@vacpa.org.vn

Điện thoại: 0243.972.4334 (máy lẻ 106).

Trân trọng cảm ơn./.

File đính kèm:
CV 8136-BTC-QLKT.jpg
Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 438

Đánh giá bài viết
Kết quả