Thư mời tham dự lớp CNKT tập trung - Offline 02B-2023, 01 ngày 28/9/2022


Anh/Chị là Hội viên/Kiểm toán viên/Kế toán viên vui lòng đăng nhập vào Tài khoản và Đăng Ký: Tại đây!

Anh chị là kế toán, kiểm soát viên, chuyên gia tài chính, trợ lý kiểm toán viên muốn tham dự vui lòng đăng nhập tài khoản Người quan tâm theo link:  TẠI ĐÂY!

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 750

Đánh giá bài viết
Kết quả