Thư mời tham dự lớp CNKT tập trung 01A-2023 02 ngày 28-29/9/2022 tại Hà Nội


Anh/Chị là Hội viên/Kiểm toán viên/Kế toán viên vui lòng đăng nhập vào Tài khoản và Đăng Ký: Tại đây!

Anh chị là kế toán, kiểm soát viên, chuyên gia tài chính, trợ lý kiểm toán viên muốn tham dự vui lòng đăng ký theo mẫu Người quan tâm:  TẠI ĐÂY!

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 1051

Đánh giá bài viết
Kết quả