Công ty TNHH Kiểm toán và Giải pháp Công nghệ thông tin Đại Nam

Số hiệu công ty: 169

Địa chỉ trụ sở chính: 1446-1448-1442/1 Đường 3/2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.39698209                                    Fax: 08.39698206

Email: Info@gs-audit.com                                 Website: www.gs-audit.com  

Ngành nghề kinh doanh:

-    Dịch vụ kiểm toán;

-    Tư vấn nguồn nhân lực;

-    Tư vấn ứng dụng Công nghệ thông tin;

-    Tư vấn quản lý.

 Vồn điều lệ: 2.000.000.000đ (Hai tỷ đồng)

Chủ tịch Hội đồng thành viên: Nguyễn Quang Toàn                Chứng chỉ KTV số 1057/KTV

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 5445

Đánh giá bài viết
Kết quả