Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC)

Số hiệu công ty: 010

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán (AAC), trước đây là Công ty Kiểm toán và Kế toán trực thuộc Bộ Tài chính, thành lập từ năm 1993 và tái cơ cấu vào năm 1995, là một trong số rất ít các công ty kiểm toán đầu tiên ra đời và hoạt động tại Việt Nam. 

AAC hoạt động theo phương châm “Chất lượng trong từng dịch vụ” và luôn đề cao nguyên tắc độc lập, khách quan, trung thực và bí mật số liệu của khách hàng trong các giao kết dịch vụ. Mục tiêu hoạt động của AAC là giúp khách hàng và những người quan tâm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình; cung cấp những thông tin thiết thực và các giải pháp tối ưu cho việc quản trị và điều hành doanh nghiệp. 

 

Các dịch vụ chuyên ngành kiểm toán của AAC bao gồm:     

    - Kiểm toán báo cáo tài chính;

    - Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành;

    - Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế;

    - Kiểm toán hoạt động;

    - Kiểm toán tuân thủ;

    - Kiểm toán nội bộ;

    - Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở thủ tục thỏa thuận trước;

    - Các dịch vụ khác về kiểm toán.

 

Trụ sở chính

 

Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Lô 78-80, Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

 

Tầng 4, Tòa nhà Hoàng Đan 47-49 Hoàng Sa  Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: 84.511.3655886; Fax: 84.511.3655887

 

Tel: 84.8.39102235; Fax: 84.8.39102349

Email: aac@dng.vnn.vn

 

Email: aac.hcm@aac.com.vn

Website: http://www.aac.com.vn

 

Design by: MAI ĐỨC TUẤN - 0905512238

 

 

 

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 14196

Đánh giá bài viết
Kết quả