Công ty TNHH Kiểm toán AS

Số hiệu công ty: 018

CÔNG TY TNHH  KIỂM TOÁN AS (AS)

AS  Thành lập ngày 17 tháng 05 năm 2000,   

AS  cung cấp các dịch vụ:

- Dịch vụ thực hiện nghiệp vụ kế toán, tài chính, thống kê.

- Tư vấn tài chính, kế toán và đầu tư.

- Sản xuất, mua bán phần mềm tin học.

- Dịch vụ kiểm toán.

- Đào tạo chuyên ngành tài chính, kế toán, thống kê, quản trị, kinh tế.

- Tư vấn xây dựng, lập dự toán công trình xây dựng, công nghiệp.

Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đ (Năm tỷ đồng)

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Trụ sở chính:

Địa chỉ:            Cao ốc Văn phòng VITEK - Số 63 Võ Văn Tần - P6 - Q3 - TP. HCM

Điện thoại:       08.9.301277 - 9.301278

Fax:                 08.9.301395

E-mail:             ktas@.vnn.vn

Website :         www.kiemtoanas.com.vn

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 15811

Đánh giá bài viết
Kết quả