UBCKNN - Xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 117/2022/TT-BTC


Kính gửi: Ông/Bà Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp kiểm toán

                 Các Ông/Bà Kiểm toán viên.

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận được Công văn số 7283/UBCK-TT ngày 03/11/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 117/2022/TT-BTC quy định phương pháp tính khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nhận thấy tầm quan trọng của Dự thảo Thông tư đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế, VACPA gửi tới Ông/Bà Công văn số 7283/UBCK-TT và dự thảo Thông tư nêu trên TẠI ĐÂY  để Ông/Bà được biết và cùng tham gia ý kiến.

Để góp ý kịp thời hạn đến Thanh tra – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, VACPA rất mong nhận được ý kiến của Ông/Bà trước ngày 11/11/2022 theo địa chỉ:

Văn phòng Hà Nội – Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 303 - Tòa nhà Dự án - Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội

Email: banchuyenmon@vacpa.org.vn

Điện thoại: 0243.972.4334 (máy lẻ 106).

Trân trọng cảm ơn./.


 

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 571

Đánh giá bài viết
Kết quả