Bộ Tài chính thông báo về kỳ thi kiểm toán viên và kế toán viên năm 2022 (CV số 90/TB-HĐTKTVKTV2022 ngày 05/12/2022)


DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI và KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TẠI ĐÂY!

 

 

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 6124

Đánh giá bài viết
Kết quả