Ban Kiểm tra VACPA làm việc với Lãnh đạo VACPA về đánh giá kết quả hoạt động Hội năm 2022


Theo kế hoạch công tác định kỳ, ngày 23/12/2022, Ban Kiểm tra của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã có cuộc họp với lãnh đạo VACPA để triển khai công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động năm 2022 của VACPA nhằm phục vụ cho kỳ họp của Ban Thường trực, Ban Chấp hành VACPA vào tháng 01/2023. Đại diện VACPA có ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA và TS. Trần Khánh Lâm- Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VACPA. Về phía Ban Kiểm tra, ông Đàm Xuân Lâm - Trưởng Ban Kiểm tra chủ trì cuộc họp với sự tham dự của tất cả các thành viên Ban Kiểm tra.

Tại cuộc họp, Ban Lãnh đạo VACPA đã báo cáo và đánh giá chung kết quả các lĩnh vực hoạt động của VACPA, trong đó nhấn mạnh những công việc nổi bật đã hoàn thành, những cố gắng của hai Văn phòng trong các lĩnh vực hoạt động về chuyên môn, đào tạo, hội viên, đối ngoại cũng như nêu ra những thuận lợi và khó khăn của VACPA trong thời gian vừa qua. Trên cơ sở các báo cáo, Trưởng ban và các thành viên Ban Kiểm tra đã trao đổi với Lãnh đạo VACPA để làm rõ hơn các thông tin cần thiết.

Theo phân công công việc, từng thành viên Ban Kiểm tra đã làm việc với các cán bộ của hai Văn phòng VACPA để trao đổi cụ thể tình hình thực hiện và đánh giá đầy đủ kết quả đã đạt được trong năm 2022, trên cơ sở đó có đề xuất báo cáo hội nghị Ban Thường trực và Ban Chấp hành quyết nghị các phương hướng và giải pháp để hoạt động của VACPA hiệu quả, chuyên nghiệp hơn và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ hoạt động Hội trong năm tới.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Kiểm tra VACPA luôn giúp VACPA hoạt động tuân thủ, hiệu quả và chuyên nghiệp./.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 341

Đánh giá bài viết
Kết quả