Hoạt động nổi bật của VACPA năm 2022


1. VACPA trình Bộ Tài chính xem xét ban hành 30 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

Trong năm 2022, VACPA đã hoàn thành soạn thảo và báo cáo Bộ Tài chính về dự thảo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA) số 315 - Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu và sửa đổi, bổ sung 29 VSA (đã cập nhật năm 2020; 2021) do ảnh hưởng của 02 VSA (VSA 315 (Soạn thảo năm 2022) và VSA 540 (Soạn thảo năm 2021)) để đảm bảo tính đồng bộ của 30 VSA biên soạn các năm 2020, 2021, 2022. Đồng thời, VACPA cũng báo cáo Bộ Tài chính kết quả nghiên cứu, tổng hợp đánh giá tác động của các nước, tổ chức nghề nghiệp quốc tế từ việc áp dụng các chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA) mới (hoặc ban hành lại), trong đó tập trung vào Chuẩn mực kiểm toán (ISA) số 701 - Trình bày các vấn đề kiểm toán quan trọng và các ISA về báo cáo kiểm toán để Bộ Tài chính có cơ sở xem xét ban hành.

Để hoàn thành việc soạn thảo 30 VSA này, VACPA đã thành lập Ban nghiên cứu, soạn thảo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam với 70 thành viên được cử từ Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), các doanh nghiệp kiểm toán (DNKiT), các trường đại học và VACPA. Trên cơ sở bản dịch ISA và biên soạn lần đầu do Ban chuyên môn VACPA thực hiện, VACPA và Ban nghiên cứu, soạn thảo đã gửi xin ý kiến, tổ chức họp theo nhóm và toàn thể Ban nghiên cứu, soạn thảo; Gửi xin ý kiến rộng rãi các bên liên quan và tổ chức hội thảo để lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo các VSA báo cáo Bộ Tài chính các vấn đề cần xem xét khi áp dụng tại Việt Nam. Đồng thời, để hoàn thành báo cáo nghiên cứu, tổng hợp đánh giá tác động từ việc áp dụng các chuẩn mực kiểm toán mới, VACPA đã thu thập, chọn lọc, dịch thuật từ hơn 300 trang báo cáo của Ủy ban Chuẩn mực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo quốc tế (IAASB), các tổ chức có thẩm quyền của các quốc gia đã áp dụng (Singapore, Malaysia, Vương Quốc Anh,…) và các tổ chức nghề nghiệp quốc tế để có thông tin đầy đủ trình Bộ Tài chính.


Hội thảo trực tuyến lấy ý kiến về Dự thảo CMKiT số 315 (Soạn thảo năm 2022)

Với nhiệm vụ cập nhật kịp thời theo phiên bản mới nhất của chuẩn mực kiểm toán quốc tế sau 10 năm ban hành hệ thống 37 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam năm 2012, cũng như phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam hiện nay, đồng thời đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng kiểm toán, đặc biệt là kiểm toán các tổ chức niêm yết, VACPA đang tiếp tục biên dịch 3 chuẩn mực quốc tế về quản lý chất lượng mới được IAASB ban ban hành để làm cơ sở soạn thảo trong các năm tiếp theo.

2. VACPA phối hợp Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức các hội nghị nhằm nâng cao chất lượng thông tin trên thị trường chứng khoán.

Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng thông tin trên thị trường chứng khoán, trong năm 2022 VACPA lần đầu tiên đã phối hợp cùng UBCKNN đồng chủ trì tổ chức 02 hội nghị trực tuyến để lưu ý các DNKiT về những rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) của các công ty đại chúng, công ty niêm yết (ngày 7/3/2022) và phổ biến các sai sót khi lập và trình bày BCTC của các công ty đại chúng, công ty niêm yết (ngày 15/6/2022) với sự tham dự của 500 đại biểu là người đại diện theo pháp luật và kế toán trưởng của công ty đại chúng, công ty niêm yết và gần 80 đại biểu của tất cả các DNKiT được chấp thuận cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán trên cả nước. Các hội nghị này được đánh giá là quan trọng, hữu ích để thông tin công bố cho thị trường chứng khoán chất lượng, minh bạch hơn và theo đó đã nhận được sự quan tâm rất lớn của các DNKiT được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, các công ty niêm yết, đại chúng, cũng như lãnh đạo UBCKNN và VACPA.


Tại các hội nghị, đại diện UBCKNN và VACPA đã giới thiệu các quy định mới, tổng hợp các phát hiện thực tế để lưu ý các vấn đề nhằm hạn chế vi phạm các quy định pháp luật chứng khoán và sai sót, nhầm lẫn liên quan đến lập, công bố BCTC của công ty niêm yết, công ty công đại chúng cũng như nâng cao chất lượng kiểm toán và giải đáp các vướng mắc của các đơn vị.

VACPA xác định việc thực hiện các hoạt động để nâng cao chất lượng, độ tin cậy của thông tin tài chính trên thị trường chứng khoán là một nhiệm vụ ưu tiên và quan trọng, giúp đảm bảo sự phát triển bền vững của nghề nghiệp kế toán, kiểm toán và thị trường chứng khoán. Do đó, việc phối hợp UBCKNN để tổ chức các hội nghị nói trên trước thời điểm các công ty niêm yết, công ty đại chúng lập BCTC và trước thời điểm DNKiT phát hành báo cáo kiểm toán, báo cáo soát xét về BCTC sẽ hỗ trợ tích cực cho việc nâng cao chất lượng thông tin trên thị trường chứng khoán, đáp ứng yêu cầu của công chúng, nhà đầu tư, cơ quan quản lý Nhà nước.

3. VACPA phát huy tốt hơn vai trò và trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước trong hoạt động kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán.

Năm 2022, trong bối cảnh yêu cầu nâng cao chất lượng BCTC đã được kiểm toán được nhiều bên đặc biệt quan tâm, VACPA đã phối hợp tham gia 20 đoàn kiểm tra, kiểm soát chất lượng DNKiT (kiểm tra thường xuyên và kiểm tra vụ việc), trong đó 10 đoàn với Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) và 10 đoàn với UBCKNN. Đồng thời, VACPA cũng tham gia hiệu quả về mặt chuyên môn với UBCKNN, Bộ Tài chính trong xem xét, cho ý kiến về các hồ sơ kiểm toán, BCTC đã được kiểm toán, soát xét phục vụ việc đăng ký IPO (phát hành cổ phiếu lần đầu tiên ra công chúng), tăng vốn, xem xét chấp thuận DNKiT, kiểm toán viên…

Từ kết quả kiểm tra, kiểm soát chất lương dịch vụ kiểm toán, VACPA đã kịp thời lưu ý cho các kiểm toán viên về các sai sót, hạn chế được phát hiện tại các lớp cập nhật kiến thức ngay trước mùa kiểm toán BCTC năm 2022 và phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức phổ biến các sai sót này để các DNKiT và kiểm toán viên nhìn nhận đầy đủ nhằm hạn chế các sai sót, nỗ lực nâng cao chất lượng kiểm toán trong thời gian tới.

4. VACPA đẩy mạnh hoạt động đào tạo ôn thi nhằm linh hoạt đáp ứng kế hoạch tổ chức các kỳ thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên trong năm 2022.

Trong năm 2022, Bộ Tài chính tổ chức 2 kỳ thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên vào tháng 5/2022 và tháng 12/2022 sau 2 năm 2020, 2021 bị hoãn tổ chức do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Để hỗ trợ đầy đủ, kịp thời cho các học viên, đáp ứng kế hoạch tổ chức các kỳ thi trong năm 2022 của Bộ Tài chính, VACPA đã linh hoạt tổ chức 03 lớp ôn thi tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, 01 lớp ôn thi trực tuyến (online) và 02 khóa tổng ôn trực tuyến (online) giúp học viên ở các tỉnh thành xa có điều kiện thuận tiện hơn để tham dự. Đây là năm đầu tiên, VACPA tổ chức đồng thời cả hình thức tập trung và trực tuyến cho hoạt động đào tạo ôn thi và đã thu hút được khá đông đảo học viên tham dự. Và để hỗ trợ học viên ôn thi hiệu quả, VACPA còn phát hành tặng học viên 6 đầu sách độc quyền do Ban Chuyên môn VACPA và các giảng viên uy tín có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo ôn thi biên soạn và tích cực tư vấn về điều kiện, hồ sơ dự thi cho các thí sinh.


Lp ôn thi KTV ti Hà Ni

Lớp ôn thi KTV tại Đà Nẵng

 


Lớp ôn thi KTV tại Tp.Hồ Chí Minh

Triển khai mục tiêu gia tăng số lượng người có chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên để đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nghề nghiệp kế toán, kiểm toán phát triển, VACPA sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tích cực các thí sinh trong các kỳ thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên tại Việt Nam.

5. VACPA tổ chức vinh danh hội viên cao cấp lần thứ 5 và chào mừng hội viên tổ chức gia nhập năm 2020-2021-2022.

Ngày 4/11/2022, VACPA đã long trọng tổ chức Lễ vinh danh Hội viên cao cấp và chào mừng các Hội viên tổ chức gia nhập năm 2020-2021-2022 tại Hà Nội để thể hiện sự ghi nhận đối với các hội viên có nhiều đóng góp cho sự phát triển của VACPA cũng như nghề nghiệp kiểm toán độc lập. Sau hai (02) năm bị hoãn tổ chức do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Lễ vinh danh Hội viên cao cấp và chào mừng các Hội viên tổ chức gia nhập năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc động viên, khích lệ các hội viên tiếp tục nhiệt huyết đóng góp cho sự phát triển của nghề nghiệp cũng như vượt qua các thách thức, khó khăn để nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ quan quản lý Nhà nước cũng như sự phát triển kinh tế đất nước.

Với 23 Hội viên cao cấp được vinh danh năm nay đã nâng tổng số Hội viên cao cấp của VACPA lên 130 người trên tổng số hơn 2.600 hội viên cá nhân và 23 DNKiT mới được kết nạp hội viên VACPA trong 3 năm 2020-2021-2022 đã nâng tổng số Hội viên tổ chức của VACPA lên 170 DNKiT, chiếm hơn 80% số lượng DNKiT đang hoạt động trên cả nước.


Các đại biểu và khách mời chụp ảnh lưu niệm tại buổi Lễ

VACPA xin chúc mừng các Hội viên cao cấp được vinh danh năm nay và các Hội viên tổ chức mới gia nhập trong các năm 2020-2021-2022 và tin tưởng rằng với sự lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng của lực lượng hội viên sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của VACPA và của nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam.

6. VACPA đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp quốc tế để thúc đẩy phát triển nghề nghiệp tại Việt Nam.

Sau khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, Lãnh đạo VACPA đã có các cuộc họp trực tiếp với Lãnh đạo cấp cao toàn cầu hoặc khu vực của Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW), (Hiệp hội kế toán công chứng Australia (CPA Australia), Hiệp hội Kế toán Quản trị Hoa Kỳ (IMA) cũng như ký gia hạn Biên bản hợp tác chiến lược với Hiệp hội kế toán công chứng Vương quốc Anh (ACCA) tại Hà Nội và tham dự kỳ họp thường niên của Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC) tại Ấn Độ. Đồng thời, VACPA đã phối hợp với các tổ chức nghề nghiệp quốc tế để tổ chức các hội thảo và khóa học cập nhật kiến thức cho hội viên; biên dịch, phát hành và cung cấp nhiều tài liệu, sản phẩm chuyên môn cho hội viên như: phối hợp ACCA giới thiệu và trao tặng sách “Hướng dẫn quản trị cho các DNKiT và các doanh nghiệp kế toán vừa và nhỏ - Ấn bản lần thứ 4 của Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC)” và xây dựng chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán tập đoàn để áp dụng tại Việt Nam; xin cấp phép của IFAC để cung cấp 06 bản dịch tiếng Việt liên quan đến “Hướng dẫn về kiểm toán trong môi trường ảnh hưởng của dịch Covid-19”; phối hợp ICAEW biên dịch 09 tài liệu liên quan đến phòng chống rửa tiền do IFAC và ICAEW phối hợp phát hành; phối hợp ISCA để biên dịch Hướng dẫn kiểm toán số 13 - Phân tích dữ liệu trong kiểm toán BCTC do Viện Kế toán công chứng Singapore (ISCA) và Cơ quan quản lý Kế toán và Doanh nghiệp Singapore (ACRA) phối hợp biên soạn… để cung cấp miễn phí cho hội viên sử dụng trong quá trình hành nghề.


VACPA tham dự cuộc họp của IFAC tại Ấn Độ
VACPA gặp mặt lãnh đạo cấp cao của ICAEW

VACPA làm việc với lãnh đạo CPA Australia tại Hà Nội

Lễ ký Biên bản hơp gia hạn hợp tác giữa VACPA và ACCA
VACPA tiếp và làm việc với Giám đốc cấp cao IMA tại khu vực Đông Nam Á, Úc & New Zealand

7. VACPA phối hợp với ACCA ra mắt chương trình đào tạo và thi chứng chỉ báo cáo tài chính quốc tế bằng tiếng Việt (CertIFR).

Để hỗ trợ triển khai áp dụng chuẩn mực BCTC quốc tế (IFRS) và chuẩn mực BCTC Việt Nam (VFRS) cũng như chuẩn bị tốt nguồn nhân lực để thực hành IFRS tại Việt Nam, VACPA phối hợp với ACCA cung cấp các tài liệu học và thi lấy chứng chỉ BCTC trình độ quốc tế bằng tiếng Việt (CertIFR) lần đầu tiên cho hội viên, kiểm toán viên, kế toán viên, sinh viên. Đồng thời, các tài liệu học và đào tạo giảng viên về IFRS được cung cấp miễn phí cho các trường đại học trên cả nước. Trong năm 2022, VACPA đã thực hiện ký biên bản 3 bên (VACPA, ACCA, trường đại học) với 9 trường đại học để triển khai việc đào tạo chứng chỉ CertIFR này góp phần hỗ trợ Bộ Tài chính thực hiện lộ trình áp dụng IFRS và cập nhật Chuẩn mực kế toán Việt Nam trong thời gian tới.


Bà Nguyễn Thái Thanh - Phó Chủ tịch phụ trách đào tạo VACPA,
Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam chứng kiến Lễ triển khai CerIFR -
Chứng chỉ về Báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam

8. VACPA khôi phục tổ chức các hoạt động thể thao, hoạt động cộng đồng sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Trong năm 2022, VACPA đã khôi phục và đẩy mạnh các hoạt động thể thao, rèn luyện sức khỏe cho hội viên cùng các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ khó khăn với cộng đồng sau thời gian tạm dừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cụ thể, tháng 5/2022 VACPA đã và các Hội viên thực hiện 02 chuyến đi thiện nguyện theo chương trình “Máy tính cũ – Tri thức mới’ tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú, Tiểu học Nậm Hàng, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu và Trường Tiểu Học & THCS Eatrol, Buôn Thu, Eatrol, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên để lắp đặt 35 bộ máy tính và trao tặng sách vở, balo, dụng cụ học tập cho các em học sinh tại 2 điểm trường học này. Qua hoạt động này, VACPA mong muốn hỗ trợ các em học sinh còn nhiều khó khăn ở những địa bàn miền núi xa xôi của đất nước có thêm điều kiện học tập, được sớm tiếp cận với máy tính, giúp các em mở rộng kiến thức, mở rộng tương lai.


VACPA trao tặng 15 bộ máy tính cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú, Tiểu học Nậm Hàng, xã Nậm Hàng,
huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu
VACPA trao tặng 15 bộ máy tính cho Trường Tiểu Học & THCS Eatrol, Buôn Thu, Eatrol, Huyện Sông Hinh,
Tỉnh Phú Yên

Đồng thời, sau mùa kiểm toán và soát xét BCTC bán niên, để khuyến khích tinh thần thể thao, tăng cường tình đoàn kết, hợp tác giữa các hội viên, DNKiT, VACPA đã khởi động trở lại giải VACPA Football Cup 2022, VACPA Golf Open 2022 và lần đầu tiên tổ chức Giải bóng đá nữ và đã được các hội viên hưởng ứng tham gia.


VACPA chúc mừng các đội bóng tham dự giải VACPA Football Cup 2022 - Khu vực phía Bắc

VACPA chúc mừng các đội bóng tham dự giải VACPA Football Cup 2022 - Khu vực phía Nam

VACPA tổ chức thành công giả VACPA Golf Open 2022

Các hoạt động thiện nguyện, thể thao đã lan tỏa rộng hơn đặc trưng văn hóa của DNKiT và tăng cường kết nối giữa các hội viên và đối tác.

9. VACPA tích cực phối hợp với các trường đại học trên cả nước nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho nghề nghiệp kế toán, kiểm toán

Với chủ trương luôn chú trọng sự hợp tác với các trường đại học và các cơ sở đào tạo - nơi ươm mầm các thế hệ tương lai của ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, làm cơ sở xây dựng, phát triển nguồn nhân lực cho ngành kiểm toán, VACPA đã tham gia, phối hợp tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm chuyên môn cấp quốc gia như hội thảo về kế toán, kiểm toán Việt Nam 2022; 02 hội thảo trực tuyến giới thiệu về Chương trình Kiểm toán mẫu BCTC dành cho sinh viên Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng; các chương trình “Cuộc thi về Chuẩn mực BCTC quốc tế - IFRS”, “Tuần lễ kỹ năng mềm và áp dụng thực tế của sinh viên” thu hút đông đảo sinh viên tham gia, các khóa đào tạo thực hành kiểm toán, jobtour cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Điện lực, Đại học Tôn Đức Thắng,…và các chương trình dành cho giảng viên trường đại học với sự tham gia của gần 300 giảng viên đến từ 70 trường đại học trên cả nước.


VACPA tổ chức khóa đào tạo thực hành kiểm toán dành cho sinh viên

 


VACPA phối hợp và tham gia tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về Kế toán, Kiểm toán (VCAA 2022) tại
Đại học Quy Nhơn

VACPA tổ chức chuyến tham quan thực tế tại doanh nghiệp cho sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng

VACPA là đơn vị bảo trợ cho cuộc thi IFRS Challenge 2022 được tổ chức tại Học viện Tài chính

 

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 383

Đánh giá bài viết
Kết quả