BỘ TÀI CHÍNH CHỦ TRÌ PHỐI HỢP VACPA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN GIÁM ĐỐC CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2022


Sáng ngày 29/12/2022, Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp với Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức Hội nghị thường niên Giám đốc các Công ty kiểm toán năm 2022 theo hình thức trực tuyến thành công tốt đẹp.

Về phía Bộ Tài chính gồm có TS. Vũ Đức Chính - Cục trưởng, Bà Lê Thị Tuyết Nhung - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán. Về phía VACPA có Ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch, TS. Trần Khánh Lâm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký và TS. Hà Thị Ngọc Hà - Phó Chủ tịch VACPA tham dự. Đồng thời, hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), các Vụ, Cục của Bộ Tài chính và gần 200 Tổng Giám đốc /Giám đốc các doanh nghiệp kiểm toán (DNKiT) tại các điểm cầu trên cả nước.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, TS. Vũ Đức Chính - Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) gửi lời cám ơn đến các doanh nghiệp kiểm toán đã đồng hành cùng Bộ Tài chính rà soát, tập trung tháo gỡ các vướng mắc cũng như đưa ra các kiến nghị, giải pháp để cân bằng cung - cầu dịch vụ kiểm toán, phát triển thị trường tài chính và hạn chế các rủi ro, góp phần phát triển ổn định nền kinh tế.

Ông Vũ Đức Chính – Cục trưởng Cục quản lý giám sát kế toán, kiểm toán
 phát biểu khai mạc cuộc họp

Trong phần đánh giá tình hình hoạt động năm 2021-2022 và phương hướng hoạt động của ngành kiểm toán độc lập năm 2023, Bà Lê Thị Tuyết Nhung - Phó Cục trưởng, Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán đã cho biết: Tính đến ngày 01/12/2022, cả nước có 211 DNKiT và 16 chi nhánh kiểm toán. Tuy nhiên năm 2022, các DNKiT gặp khó khăn về nguồn nhân lực khi số lượng nhân viên chuyên nghiệp và số lượng KTV có xu hướng giảm sút.Đa số các DNKiT đã chấp hành tốt các yêu cầu về hồ sơ, thời hạn gửi báo cáo cũng như kịp thời đưa ra các báo cáo giải trình cần thiết khi có sự kiểm tra phục vụ công tác quản lý hành nghề.

Bà Lê Thị Tuyết Nhung – Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán trình bày Báo cáo tại Cuộc họp

Về kiểm tra, giám sát chất lượng kiểm toán, năm 2022, trong bối cảnh có một số vụ việc có liên quan đến thông tin tài chính đã được kiểm toán, Bộ Tài chính đã ban hành 03 công văn thông báo và khuyến nghị các DNKiT đảm bảo tuân thủ chuẩn mực, tăng cường nâng cao chất lượng kiểm toán. Năm 2023, Bộ Tài chính sẽ tăng cường mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát và đề nghị các DNKiT cần tập trung nâng cao chất lượng kiểm toán, tăng cường đào tạo, cập nhật kiến thức cho đội ngũ kiểm toán viên (KTV), nhân viên để tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc các quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập và các chuẩn mực kiểm toán.

Năm 2022 cũng là năm có nhiều biến động đối với thị trường chứng khoán nói chung và thị trường trái phiếu doanh nghiệp nói riêng. Về kết quả công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021-2022, Bà Lê Thị Thu Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết: Về cơ bản, các DNKiT được kiểm tra đã tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về kiểm toán độc lập và pháp luật có liên quan. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, thiếu sót về mặt hệ thống kiểm soát chất lượng, hồ sơ kiểm toán. Với các tồn tại, thiếu sót trên, UBCKNN đã đưa ra các biện pháp xử lý nghiêm với mục tiêu xây dựng thị trường chứng khoán công khai, minh bạch, hiệu quả hơn.

Bà Lê Thị Thu Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ giám sát Công ty đại chúng (UBCKNN)
trình bày Báo cáo tại cuộc họp

Về lĩnh vực kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, Ông Lê Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư – Bộ Tài chính đã trao đổi một số lưu ý đối với KTV và các DNKiT trong khi thực hiện Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công và Thông tư số 96/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán và có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, chất lượng kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (BCQTDAHT) và nhấn mạnh sẽ tiếp tục tham gia, phối hợp với VACPA, các cơ quan để phổ biến các quy định cho KTV, tổng hợp các vướng mắc, vấn đề phát sinh để sửa đổi chính sách cho phù hợp.

Ông Lê Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư - Bộ Tài chính trình bày tại Cuộc họp

Thay mặt Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), Ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch đã cảm ơn Bộ Tài chính đã duy trì Hội nghị thường niên Giám đốc các DNKiT và đánh giá cao nội dung các báo cáo của Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán, UBCKNN và Vụ đầu tư đã tổng hợp và nêu ra các vấn đề tồn tại và sai  sót giúp cho các DNKiT và KTV thấy rõ và có các giải pháp tích cực khắc phục trong quá trình hành nghề, đồng thời báo cáo với Hội nghị về bối cảnh, tình hình thực tế và tổng quan kết quả các hoạt động Hội năm 2022 của VACPA. Thay mặt cho toàn thể hội viên, Chủ tịch VACPA đã báo cáo với Bộ Tài chính 6 đề xuất để góp phần thực hiện Chiến lược Kế toán - Kiểm toán đến năm 2030 (giai đoạn đến năm 2025), duy trì sự phát triển ổn định ngành nghề kiểm toán độc lập trong thời gian tới như sau: (i) Sớm xem xét, ban hành Chuẩn mực kiểm toán mới đã được VACPA soạn thảo nhằm thay thế các chuẩn mực kiểm toán đã ban hành từ năm 2012; (ii) Có đề án để chỉ đạo tổng kết, đánh giá 11 năm thực hiện Luật Kiểm toán độc lập và các văn bản hướng dẫn để xây dựng kế hoạch soạn thảo sửa đổi, ban hành Luật Kiểm toán độc lập mới phù hợp với thực tiễn hoạt động và phát triển nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế-xã hội; (iii) Bộ Tài chính quan tâm nhiều hơn việc tổ chức các hội nghị hoặc cử cán bộ chia sẻ tại các lớp đào tạo cập nhật kiến thức để phổ biến kịp thời hơn, đầy đủ hơn các quy định mới của văn bản liên quan đến nghề nghiệp kế toán - kiểm toán, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp… cũng như cập nhật nhanh hơn các rủi ro, sai sót phát hiện qua kiểm soát chất lượng, qua hoạt động kiểm tra, giám sát thường xuyên, qua các vụ việc vi phạm để KTV, DNKiT hiểu rõ và nâng cao chất lượng kiểm toán; (iv): Xem xét chấp thuận cho VACPA tổ chức đào tạo CNKT trực tuyến (online) trong dài hạn để VACPA chủ động trong việc đầu tư và xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động đào tạo, hỗ trợ KTV hành nghề; (v) Xem xét hỗ trợ VACPA xây dựng phần mềm quản lý cuộc kiểm toán, lưu trữ hồ sơ kiểm toán để các DNKiT có thể ứng dụng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; (vi) Quan tâm tới các hoạt động và giải pháp hỗ trợ về mặt chính sách để giúp VACPA tuân thủ các nghĩa vụ thành viên chính thức của Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC) và Liên đoàn Châu Á - Thái Bình Dương (CAPA), từ đó VACPA có thể đóng góp nhiều hơn cho tiếng nói nghề nghiệp của Việt Nam trên trường quốc tế cũng như hỗ trợ nhiều hơn cho hoạt động nghề nghiệp tại Việt Nam.

Ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA trình bày Báo cáo tại cuộc họp

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để lắng nghe ý kiến phát biểu của các Lãnh đạo DkiT tập trung vào một số nội dung về kế hoạch sửa đổi Luật Kiểm toán độc lập; tình hình thực tế kiểm toán BCQTDAHT; xây dựng phần mềm kiểm toán;phát hành lại Báo cáo tài chính khi phát hiện các sai sót… Các Đại biểu cũng đã nhấn mạnh thêm về lợi ích của việc học CNKT trực tuyến (online) cho KTV và kiến nghị cần xem xét điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi KTV hàng năm…

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Đại diện Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ Đầu tư và VACPA đã trả lời, giải đáp các vướng mắc, kiến nghị và nhấn mạnh sẽ phối hợp để hỗ trợ hoạt động kiểm toán độc lập nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển ổn định nhằm tích cực góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

 

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 512

Đánh giá bài viết
Kết quả