Ban Thường trực và Ban Chấp hành VACPA họp phiên toàn thể lần thứ 07 - Nhiệm kỳ V tại Hà Nội


Tập thể Ban Chấp hành VACPA

Trong hai ngày 11 và 12/01/2023 tại Hà Nội, Ban Thường trực và Ban Chấp hành Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã họp phiên toàn thể lần thứ 07- Nhiệm kỳ V do ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA chủ trì. Cuộc họp có sự tham dự của 22 Ủy viên Ban Chấp hành và Trưởng Ban Kiểm tra của VACPA.

Tại phiên họp, Ban Thường trực (BTT) và Ban Chấp hành (BCH) đã thảo luận và thống nhất thông qua nội dung của Báo cáo tổng kết hoạt động, Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, Báo cáo của Ban Kiểm tra năm 2022, Kế hoạch và Dự toán hoạt động năm 2023 của VACPA. Trong bối cảnh năm 2022phải chịu sự tác động và ảnh hưởng của dịch Covid-19 vẫn tiếp tục kéo dài, khi các hội viên tổ chức VACPA, doanh nghiệp kiểm toán (DNKiT) gặp nhiều khó khăn do tình trạng thiếu hụt nhân sự, từ các vụ việc sai phạm trên thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp và thẩm định giá; đồng hành cùng cơ quan quản lý Nhà nước và các bên liên quan với sự quan tâm đặc biệt đến chất lượng thông tin tài chính, chất lượng dịch vụ kiểm toán và  tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát, VACPA với sự lãnh đạo của BTT và BCH đã cùng các hội viên đoàn kết, linh hoạt, nỗ lực khôi phục hoạt động của các ban chuyên môn, triển khai hiệu quả các hoạt động nghề nghiệp để hoàn thành kế hoạch năm đã đề ra.  


Toàn cảnh phiên họp Ban Chấp hành VACPA lần thứ 7 Nhiệm kỳ V (2020-2025)

Về kế hoạch hoạt động năm 2023 và dài hạn, BTT và BCH nhận thấy đây là năm quan trọng để phấn đấu đạt được các mục tiêu, kế hoạch nhiệm kỳ V đặt ra; nhấn mạnh VACPA cần tiếp tục nỗ lực để hoàn thành vai trò và trách nhiệm của tổ chức nghề nghiệp, cụ thể là: (i) Đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của kiểm toán độc lập thông qua việc chủ động huy động trí tuệ của hội viên tích cực phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước hoàn thiện hệ thống pháp lý, chuẩn mực nghề nghiệp; (ii) Hỗ trợ hội viên nhiều hơn, thiết thực hơn để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn nghề nghiệp; (iii) Tăng cường hợp tác trong khu vực và quốc tế để nâng cao uy tín, vị thế và hình ảnh của Kiểm toán Việt Nam; (iv) Truyền thông mạnh mẽ hơn về giá trị những đóng góp của nghề nghiệp cho cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế đất nước trong bối cảnh hiện nay cũng như tăng cường hợp tác với các trường đại học để thu hút thêm nguồn nhân lực chất lượng cho nghề nghiệp; (v) Về công tác quản trị nội bộ, Văn phòng VACPA tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện một số quy chế quản lý hoạt động Hội và đẩy mạnh đầu tư ứng dụng công nghệ tin học cho phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu hoạt động của VACPA thích ứng với lộ trình chuyển đổi số quốc gia.

Kết thúc cuộc họp, Chủ tịch VACPA đã kết luận về các nội dung công việc được BTT và BCH thống nhất thông qua; Trên cơ sở đó, nghị quyết cuộc họp sẽ được lập và ban hành để Văn phòng và các Ban chuyên môn triển khai thực hiện. VACPA tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo, hỗ trợ tích cực từ các Ủy viên BTT và BCH và sự tham gia, đóng góp nhiệt tình, trách nhiệm của hội viên, sự chủ động, linh hoạt của Văn phòng và các Ban chuyên môn, VACPA sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quan trọng được đề ra trong kế hoạch hoạt động Hội năm 2023.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 431

Đánh giá bài viết
Kết quả