Tuyển dụng Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt - Tháng 02/2023


Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 22 tháng 9 năm 2006.

Vị trí tuyển dụng:

  • 02 Trợ lý kiểm toán viên - Phòng Kiểm toán xây dựng (Xem file đính kèm)

Thời hạn nhận hồ sơ:

  • 10/02/2023 đến 28/02/2023

Liên hệ:

  • Ứng viên gửi hồ sơ về địa chỉ email: liendt.ntv@gmail.com
  • Đặng Thị Liên – Phòng Hành chính – Số 6 Nguyễn Công Hoa, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
  • Tel: 0982.830.921
 

File đính kèm:
Tuyen dung NTV 2023.doc
Trích nguồn:
Số lượt đọc: 396

Đánh giá bài viết
Kết quả