VACPA tham dự Hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực ngành Logistics, Tài chính, Kế toán, Kinh doanh và Quản trị doanh nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh”


Các đại biểu tại Hội thảo

Ngày 21/02/2022, thực hiện chương trình hành động của Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Kinh tế, Hiệu trưởng các trường Đại học trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh về việc tổ chức chuỗi hội thảo hiến kế xây dựng chính sách phát triển của Tp. Hồ Chí Minh, đại diện cho VACPA, TS. Trần Khánh Lâm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký đã tham dự hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực ngành Logistics, Tài chính, Kế toán, Kinh doanh và Quản trị doanh nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh” do trường ĐH Mở Tp. Hồ Chí Minh tổ chức.

Nguồn nhân lực được xem là yếu tố cốt lõi, quyết định mọi sự thành công của doanh nghiệp. Đội ngũ nhân sự sáng tạo, chất lượng mới có thể giúp tổ chức đứng vững trên thị trường cạnh tranh đầy khốc liệt. Vì vậy, việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cần được ưu tiên hàng đầu.

PGS. TS. Vũ Hữu Đức và TS. Trần Khánh Lâm (thứ 2 và 3 từ trái sang) tại Hội thảo

Đóng góp vào Hội thảo có bài tham luận chính “Đào tạo nhân lực ngành kế toán - kiểm toán đáp ứng mục tiêu phát triển của Tp. Hồ Chí Minh” (do PGS. TS. Vũ Hữu Đức và TS. Trần Khánh Lâm thực hiện); Chia sẻ tại buổi Hội thảo, thay mặt nhóm nghiên cứu, PGS. TS. Vũ Hữu Đức - Chủ tịch Hội đồng khoa học trường Đại học Mở TP.HCM đã trình bày tham luận này. Bài tham luận khẳng định vai trò quan trọng của nguồn nhân lực kế toán - kiểm toán trong sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam; Do vậy, phát triển nguồn nhân lực, mà nhiệm vụ được đề cập tại hội thảo là “đào tạo” cần gắn liền với các mục tiêu cụ thể như: cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển nền kinh tế nói chung và cho thị trường tài chính nói riêng, đóng góp trực tiếp vào GDP và tạo ra nhiều việc làm mới cho người lao động. Với các mục tiêu cụ thể cần có các nhóm giải pháp chi tiết và thiết thực, đó là cần đặt nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực trong chiến lược xây dựng năng lực cạnh tranh của ngành kế toán - kiểm toán:

- Nâng cao vai trò của tổ chức nghề nghiệp;

- Nâng cao chất lượng chuẩn mực kế toán - kiểm toán;

- Hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp kế toán - kiểm toán;

- Đổi mới chương trình đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học và trường đại học.

PGS. TS. Vũ Hữu Đức trình bày tham luận tại Hội thảo

Cuộc hội thảo cũng nhận được nhiều chia sẻ và ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự để phát triển nguồn nhân lực trong các ngành nghề khác như Logistics, Tài chính, Kinh doanh và Quản trị doanh nghiệp, góp phần nâng cao nâng lực cạnh tranh của Tp. Hồ Chí Minh so với các vùng miền kinh tế khác cũng như của cả nước.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 259

Đánh giá bài viết
Kết quả