HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM (VACPA) CHÀO MỪNG CÁC HỘI VIÊN MỚI THÁNG 2/2023


Trong tháng 2/2023, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký các Quyết định kết nạp các Hội viên mới gia nhập.

VACPA nồng nhiệt chào mừng các Quý Hội viên mới! Xin cám ơn sự tin tưởng của Quý Hội viên và cam kết sẽ luôn hỗ trợ và đồng hành cùng các Hội viên để góp phần vào sự phát triển chung của nghề nghiệp kiểm toán độc lập Việt Nam.

Danh sách Hội viên mới tháng 2/2023:

- Hội viên tổ chức: Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn CPA Á Châu

- Hội viên cá nhân: 

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 825

Đánh giá bài viết
Kết quả