Bộ Tài chính thông báo về nhận đơn phúc khảo kỳ thi kiểm toán viên và kế toán viên năm 2022 (CV số 456/TB-HĐTKTVKTV2022 ngày 24/04/2023)


Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 4241

Đánh giá bài viết
Kết quả