Ban Thường trực VACPA họp trực tuyến phiên họp Quý I/2023


Ngày 21/4/2023, Ban Thường trực Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã họp trực tuyến phiên họp quý I năm 2023 do ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA chủ trì. Cuộc họp có sự tham dự đầy đủ của 8 Ủy viên Ban Thường trực VACPA.

Tại phiên họp, Ban Thường trực (BTT) đã thảo luận và thống nhất thông qua nội dung của Báo cáo tổng kết hoạt động quý I và Kế hoạch hoạt động quý II năm 2023. Ba tháng đầu năm 2023 là giai đoạn hội viên, kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán đang trong mùa kiểm toán, vì vậy Văn phòng VACPA đã tập trung cho việc xây dựng kế hoạch chi tiết các công việc trọng tâm, chủ động triển khai bước đầu các công việc chuyên môn để chuẩn bị đẩy mạnh các hoạt động trong các quý tiếp theo.

Đối với VACPA, Quý II/2023 là giai đoạn bắt đầu mùa đào tạo CNKT, ôn thi và cũng là thời gian cao điểm trên tất cả các mặt hoạt động của VACPA. Vì vậy, BTT đề nghị Văn phòng Hội trong thời gian tới tập trung nguồn lực, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu nămvà yêu cầu VACPA phối hợp với các bên liên quan để đẩy mạnh truyền thông về kiểm toán độc lập giúp xã hội tiếp nhận được nhiều thông tin tích cực, có nhiều cơ hội để hiểu hơn về kiểm toán độc lập, hạn chế tối đa các tác động tiêu cực nhằm góp phần nâng cao uy tín và chất lượng nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.

Tại cuộc họp, BTT cũng đã dành nhiều thời gian để trao đổi một số nội dung liên quan tới Đề án về việc điều chỉnh một số tiêu chuẩn để lựa chọn và tổ chức vinh danh Hội viên cao cấp của VACPA. Trên cơ sở các nội dung đã được thống nhất, BTT giao Trưởng ban Hội viên chịu trách nhiệm hoàn chỉnh lại Đề án để trình Hội nghị BCH VACPA (tháng 7/2023) kết luận và thống nhất tổ chức thực hiện cho Lễ vinh danh Hội viên cao cấp năm 2023.

Từ kết quả cuộc họp, Nghị quyết phiên họp BTT quý I năm 2023 sẽ được lập và ban hành để Văn phòng và các Ban chuyên môn khẩn trương triển khai thực hiện nhằm hoàn thành các mục tiêu, công việc quan trọng của năm 2023.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 356

Đánh giá bài viết
Kết quả