VACPA tổ chức thành công cuộc họp lần thứ hai “Tổ xây dựng Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn”


Tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng “Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn (CTKTM-BCTC tập đoàn)”, sau khi tổng hợp và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Tổ xây dựng CTKTM-BCTC tập đoàn (sau đây gọi là “Tổ xây dựng”) về Dự thảo lần 1 CTKTM-BCTC tập đoàn, chiều ngày 24/04/2023, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức cuộc họp lần thứ hai Tổ xây dựng để thảo luận các nội dung Dự thảo lần 1 về CTKTM-BCTC tập đoàn (sau đây gọi là “Dự thảo”).

Chủ trì cuộc họp là TS. Hà Thị Ngọc Hà – Phó Chủ tịch VACPA, Tổ trưởng Tổ Xây dựng. Đồng thời, cuộc họp có sự tham dự của các Ông/Bà thành viên Tổ Xây dựng là những chuyên gia nhiều kinh nghiệm đến từ các doanh nghiệp kiểm toán (DNKiT) và VACPA. Tại cuộc họp các thành viên Tổ Xây dựng đã thảo luận các vấn đề của Dự thảo CTKTM-BCTC tập đoàn trong đó tập trung vào nội dung các mẫu biểu quan trọng như: (i) Đánh giá kiểm soát nội bộ ở cấp độ tập đoàn; (ii) Xác định mức trọng yếu tập đoàn; (iii) Xác định mức trọng yếu đối với đơn vị thành viên; (iv) Tổng hợp đánh giá rủi ro ở cấp độ báo cáo tài chính tập đoàn và cấp độ cơ sở dẫn liệu; (v) Các thủ tục kiểm toán hợp nhất; (vi) Danh sách các bút toán điều chỉnh và phân loại lại ở cấp độ đơn vị thành viên và cấp độ tập đoàn…

Sau quá trình làm việc tập trung và hiệu quả, phần lớn các vấn đề thảo luận đã nhận được sự thống nhất cao của các thành viên. Cuộc họp lần thứ hai Tổ Xây dựng CTKTM-BCTC tập đoàn đã thành công tốt đẹp. VACPA dự kiến tiếp tục tổ chức cuộc họp Tổ Xây dựng để thảo luận các vấn đề về Dự thảo CTKTM-BCTC tập đoàn vào ngày 15/05/2023. Đồng thời, VACPA sẽ hoàn thiện, rà soát Dự thảo và gửi xin ý kiến rộng rãi đến cơ quan Nhà nước, kiểm toán viên, các DNKiT, Ban Chấp hành VACPA và người quan tâm trong tháng 5/2023.

VACPA tin tưởng với sự hỗ trợ, hợp tác và tham gia nhiệt tình, trách nhiệm cao của các Thành viên Tổ Xây dựng, các các đơn vị đối tác và KTV, quá trình xây dựng CTKTM-BCTC tập đoàn sẽ được hoàn thiện và trở thành công cụ hữu ích cho các cuộc kiểm toán tập đoàn, góp phần đảm bảo, nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán và tăng cường việc tuân thủ chuẩn mực kiểm toán, đáp ứng nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề./.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 257

Đánh giá bài viết
Kết quả