“Hướng dẫn thu thập, trình bày, sắp xếp tài liệu, bằng chứng kiểm toán trong hồ sơ kiểm toán cho trợ lý kiểm toán” tại Hà Nội


Để hỗ trợ Hội viên, các doanh nghiệp kiểm toán (DNKiT), trợ lý kiểm toán viên lập và lưu trữ hồ sơ kiểm toán kịp thời (trong vòng 60 ngày) sau ngày lập báo cáo kiểm toán vào hồ sơ kiểm toán theo quy định của Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 230, ngày 25-26/04/2023, tại Hà Nội, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức khóa đào tạo “Hướng dẫn thu thập, trình bày, sắp xếp tài liệu, bằng chứng kiểm toán trong hồ sơ kiểm toán cho trợ lý kiểm toán”  với sự tham gia của hơn 100 học viên là các trợ lý kiểm toán viên, kiểm toán viên đến từ các DNKiT và người quan tâm.

Tham gia giảng dạy trực tiếp có TS. Hà Thị Ngọc Hà – Phó Chủ tịch VACPA, ThS. Trần Thanh Thảo – Giám đốc kiểm toán – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, ThS. Hoàng Thị Nga - Trưởng Văn phòng VACPA Hà Nội và các cán bộ chuyên môn của VACPA là những người có nhiều năm công tác trong ngành kiểm toán và trực tiếp tham gia xây dựng chuẩn mực kiểm toán, bảng câu hỏi kiểm soát chất lượng DNKiT, các tài liệu chuyên môn như chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC), cũng như tham gia soát xét hồ sơ kiểm toán, kiểm soát chất lượng tại các DNKiT...

Để phục vụ học viên, giảng viên chính và trợ giảng thường xuyên hỗ trợ, trả lời hướng dẫn cho các học viên. Tại lớp học, học viên được chia sẻ: (i) cách thức và trình tự thực hiện quy trình kiểm toán, kỹ thuật trình bày giấy làm việc, tổ chức, sắp xếp hồ sơ kiểm toán theo yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán; (ii) nội dung, yêu cầu của bảng đánh giá về hồ sơ hợp đồng dịch vụ kiểm toán đối với hồ sơ kiểm toán BCTC được ban hành theo Quyết định số 3022/2014/BTC-CĐKT ngày 26/11/2014 của Bộ Tài chính; (iii) các sai sót, không phù hợp liên quan đến bằng chứng kiểm toán trong các giai đoạn của cuộc kiểm toán; (iv) cách khắc phục các sai sót, tồn tại có liên quan.

VACPA tin tưởng khóa học sẽ cung cấp cho học viên nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích trong quá trình quá trình công tác và từ đó góp phần tăng cường chất lượng dịch vụ kiểm toán của các DNKiT.

Trong thời gian tới (dự kiến ngày 25-26/05/2023, tại Tp. Hồ Chí Minh), VACPA sẽ tiếp tục mở các khóa đào tạo “Hướng dẫn thu thập, trình bày, sắp xếp tài liệu, bằng chứng kiểm toán trong hồ sơ kiểm toán”  để hỗ trợ trợ lý kiểm toán, kiểm toán viên, DNKiT.

Một số hình ảnh của lớp học:

 

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 189

Đánh giá bài viết
Kết quả