CPA Australia - VACPA: Chương trình đặc cách cho Hội viên VACPA


Thực hiện chương trình hợp tác song phương giữa Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Hội Kế toán công chứng Australia (CPA Australia), CPA Australia đã thông báo chính thức Chương trình đặc cách dành cho Hội viên VACPA.

Một số ưu điểm của chương trình này dành hội viên VACPA như sau:

  • Được công nhận quá trình làm việc trên 5 năm trong lĩnh vực chuyên môn để xét duyệt miễn môn
  • Rút ngắn thời gian/số môn học dựa trên kinh nghiệm làm việc và bằng cấp tương đương
  • Được miễn giảm thêm môn thuế chuyên ngành của CPA Australia với điều kiện môn Thuế của kỳ thi Kiểm toán viên do Bộ Tài chính tổ chức từ 6,5 điểm trở lên (sau năm 2014).

Để biết thêm chi tiết về chương trình xin vui lòng tham khảo dưới đây!

  • Thông tin liên lạc văn phòng VACPA:

- Email: Banhoivien@vacpa.org.vn

- Điện thoại (84-4) 3972.4334 (Ext: 102)    Fax: (84-4) 3972.4354

  • Thông tin liên lạc văn phòng CPA Australia Tại Hà Nội:

- Email: hanoi@cpaaustralia.com.au

- Điện thoại: : +84 24  3275 4116

  • Tại Tp. Hồ Chí Minh:

- Email: hochiminh@cpaaustralia.com.au

- Điện thoại: +84 28 3861 4120

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 1219

Đánh giá bài viết
Kết quả