Công ty TNHH Kiểm toán DTL

Số hiệu công ty: 026

DTL là nhà cung cấp các dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp được thành lập vào tháng 7 năm 2001. DTL trở thành thành viên của Tập đoàn kiểm toán quốc tế Horwath vào tháng 9 năm 2002.

 

Với phương châm hoạt động: "DTL mong muốn trở thành người bạn đồng hành lớn của các doanh nghiệp bằng cách nỗ lực cống hiến những giải pháp có giá trị, mang tính sáng tạo cho sự thành công của doanh nghiệp trong mọi môi trường kinh doanh”, DTL cùng với đội ngũ nhân viên dày dạn kinh nghiệm và phong cách làm việc chuyên nghiệp luôn phấn đấu cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tối ưu, vừa đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế và vừa phù hợp với đặc điểm kinh doanh tại Việt Nam.

 

Định hướng chiến lược

Trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam thông qua uy tín, chuyên môn và vị thế trên thị trường.

 

Các Dịch vụ Chuyên ngành của DTL

 

§         Kiểm toán và soát xét 

§         Dịch vụ đào tạo

§         Lập kế hoạch thuế và tư vấn thuế            

§         Dịch vụ kế toán

§         Tư vấn tài chính doanh nghiệp

§         Tư vấn quản trị doanh nghiệp  

§         Dịch vụ giấy phép

§         Dịch vụ định giá doanh nghiệp

§         Giải pháp công nghệ thông tin

§         Các dịch vụ tư vấn hỗ trợ chuyên ngành khác

 

 

DTL is a professional accounting services provider, which was established in July 2001. DTL has become a member of Horwath International since September 2002.

 

With our mission “DTL wants to be your great business partner by way of bringing creative added value solutions to your success in local and global environment”, we endeavor to provide our clients with professional services following international quality standards adapted to Vietnam business environment.

 

Our Vision

To be one of the leading professional services firms in Vietnam, by reputation, specialisation and market position.

 

DTL's Professional Services

§         Auditing and Assurance Services

§         Strategic Tax Planning, Operational Tax Issues     

§         Accounting Services

§         Corporate Finance Serivces      

§         Management Advisory Services              

§         Tranning Services

§         Licensing Services

§         Business Valuation Sevices

§         Information Technology Solutions

§         Other Transaction Advisory Services

 

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 15720

Đánh giá bài viết
Kết quả