Xin ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC


Kính gửi:   Ông/Bà Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp kiểm toán là Hội viên tổ chức của VACPA

                   Các Ông/Bà Hội viên cá nhân của VACPA.

Hiện nay, Bộ Tài chính đã đăng cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và gửi Công văn số 4844/BTC-QLKT tới các doanh nghiệp trong cả nước về việc xin ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Nhận thấy tầm quan trọng của quy định này đối với các doanh nghiệp và để kịp thời tổng hợp đầy đủ ý kiến đánh giá và đề xuất sửa đổi của Hội viên gửi Bộ Tài chính, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) xin gửi tới Ông/Bà Công văn xin ý kiến và Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC TẠI ĐÂY để Ông/Bà được biết và cùng tham gia ý kiến.

Để góp ý kịp thời hạn đến gửi Bộ Tài chính, VACPA rất mong nhận được ý kiến của Ông/Bà trước ngày 10/6/2023 theo địa chỉ:

Văn phòng Hà Nội – Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam;

Phòng 303 - Tòa nhà Dự án - Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội.

Email: banchuyenmon@vacpa.org.vn

Điện thoại: 0243.972.4334 (máy lẻ 106).

Trân trọng cảm ơn./.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 1368

Đánh giá bài viết
Kết quả