Thư mời tham dự lớp CNKT Online 21AB-2023, 01 ngày 02/06/2023


 

Anh/Chị là Hội viên/Kiểm toán viên/Kế toán viên vui lòng đăng nhập vào Tài khoản và Đăng Ký: TẠI ĐÂY!

Anh chị là kế toán, kiểm soát viên, chuyên gia tài chính, trợ lý kiểm toán viên muốn tham dự vui lòng đăng nhập tài khoản Người quan tâm theo link:  TẠI ĐÂY!

Hướng dẫn đăng ký học cập nhật kiến thức kiểm toán viên trực tuyến (Online): TẠI ĐÂY!

 

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 87

Đánh giá bài viết
Kết quả