Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/06/2023 của Chính phủ


Ngày 30/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội.

Theo đó, tại Điều 1 của Nghị định quy định:

1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định chi tiết tại Nghị định.

2. Mức giảm thuế giá trị gia tăng:

a) Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Khoản 1 Điều này.

b) Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại Khoản 1 Điều này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Ngày 30/6/2023, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế đã có Công điện số 05/CĐ-TCT gửi đến các Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế để khẩn trương triển khai Nghị định số 44/2023/NĐ-CP Chính phủ cũng như yêu cầu các Cục Thuế chủ động tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn để kịp thời thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ..

Nội dung đầy đủ của Nghị định số 44/2023/NĐ-CP, Quý hội viên và bạn đọc vui lòng xem TẠI ĐÂY!

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 481

Đánh giá bài viết
Kết quả