Công ty TNHH Mazars Việt Nam

Số hiệu công ty: 177

CÔNG TY TNHH MAZARS VIỆT NAM

Ngành nghề kinh doanh:  

-    Kiểm toán báo cáo tài chính;

-    Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế;

-    Kiểm toán hoạt động; Kiểm toán tuân thủ; Kiểm toán nội bộ;

-    Kiểm toán báo cáo quyết toán vồn đầu tư hoàn thành (kể cả báo cáo tài chính hàng năm);

-    Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án;

- Cung cấp dịch vụ kế toán, tư vấn tài chính

- Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, Số 2-4-6 Đồng Khởi - Quận 1- Thành Phố Hồ Chí Minh - Việt Nam 

Điện thoại: (84-8) 38 24 14 93                Fax: (84-8) 38 22 87 99 

Địa chỉ văn phòng Hà Nội: Tầng 15, Tháp MIPEC, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Tel   (84-4) 39361031                             Fax: 043 573 9706

Email:    contact-hanoi@mazars.vn                    

Website: www.mazars.vn   

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 33144

Đánh giá bài viết
Kết quả