Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Tài chính D.N.P

Số hiệu công ty: 048

CÔNG TY TNHH  KIỂM TOÁN - TƯ VẤN TÀI CHÍNH D.N.P

 

D.N.P  Thành lập ngày 01 tháng 09 năm 2003.   

Hiện nay D.N.P cung cấp các dịch vụ:

- Dịch vụ kiểm toán;

- Dịch vụ kế toán;

- Tư vấn về thuế;

- Tư vấn đầu tư, sử dụng các nguồn tài chính;

- Dịch vụ tư vấn về quản lý, tư vấn quản lý hành chính và quản lý tổng hợp.

- Tư vấn cài đặt phần mềm kế toán, phần mềm quản lý kinh doanh./.

Vốn điều lệ: 2.300.000.000đ (Hai tỷ ba trăm triệu đồng)

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Trụ sở chính:

Địa chỉ:            Số 243/16 Chu Văn An, P. 12, Q. Bình Thạnh - Tp HCM.

Điện thoại:       08.35164397/ 22438470

Fax:                 08.35164475

E-mail:             dnp@vnn.vn   

Website: 

 

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 10473

Đánh giá bài viết
Kết quả