Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Định giá ACC-Việt Nam

Số hiệu công ty: 084

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN - TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ AAC_VIỆT NAM (AAC_VIETNAM)

AAC_VIETNAM Thành lập ngày 12  tháng 07 năm 2006

AAC_VIETNAM  hiện đang cung cấp các dịch vụ:

- Kiểm toán báo cáo tài chính và tư vấn tài chính;

- Dịch vụ định giá tài sản;

- Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành;

- Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế;

- Kiểm toán hoạt động;

- Kiểm toán tuân thủ;

- Kiểm toán nội bộ;

- Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án;

- Kiểm toán thông tin tài chính;

- Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước;

- Tư vấn tài chính;

- Tư vấn thuế;

- Tư vấn nguồn nhân lực;

- Tư vấn quản lý ứng dụng công nghệ thông tin;

- Tư vấn quản lý;

- Dịch vụ kế toán;

- Dịch vụ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán;

- Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính;

- Các dịch vụ khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật.

Vốn điều lệ: 2.000.000.000 đ (Hai tỷ đồng)

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Trụ sở chính:

Địa chỉ:            11/24 Phố Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại:       04.7870676

Fax:

Email:              acc_vietnam@viettel.vn         

Website:    

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 11476

Đánh giá bài viết
Kết quả