VACPA TIẾP TỤC THẢO LUẬN CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM ĐỢT 2


Tiếp tục triển khai kế hoạch nghiên cứu, soạn thảo, cập nhật chuẩn mực kiểm toán Việt Nam phù hợp với chuẩn mực kiểm toán quốc tế.

Ngày 21/05/2010, Ban nghiên cứu cập nhật chuẩn mực kiểm toán Việt Nam của VACPA do ông Bùi Văn Mai - Phó Chủ tịch thường trực VACPA, trưởng Ban nghiên cứu, đã tiếp tục thảo luận nhóm các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam đợt 2.

 

Được biết đợt 1, năm 2009, Ban nghiên cứu đã thảo luận 32 ngày, thảo luận hoàn thiện được 9 chuẩn mực và đã trình Bộ Tài chính từ 02/2010. Năm 2010, dự kiến sẽ thảo luận và hoàn thiện 10 chuẩn mực trong 40 ngày, trong thời gian từ 21/05/2010 đến 22/10/2010.

 

Kế hoạch thảo luận, hoàn thiện chuẩn mực kiểm toán năm 2010 thể hiện một sự cố gắng, nỗ lực lớn của VACPA. Do đó rất mong có sự tham gia nhiệt tình của các thành viên Ban nghiên cứu, là các giảng viên, KTV, đại diện Bộ Tài chính và các công ty kiểm toán...

 

MC - Web

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 3530

Đánh giá bài viết
Kết quả