Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán VIHA (VIHAAC)

Số hiệu công ty: 195

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KIỂM TOÁN VIHA (VIHAAC)

VIHAAC Thành lập ngày 03  tháng 01 năm 2007

VIHAAC hiện đang cung cấp các dịch vụ:

- Các dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật;

- Dịch vụ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán;

- Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính;

- Dịch vụ định giá tài sản;

- Dịch vụ kế toán;

- Tư vấn quản lý;

- Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin;

- Tư vấn nguồn nhân lực;

- Tư vấn thuế;

- Tư vấn tài chính;

- Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước;

- Kiểm toán thông tin tài chính;

- Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án;

- Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành;

- Kiểm toán nội bộ;

- Kiểm toán tuân thủ;

- Kiểm toán hoạt động;

- Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế;

- Kiểm toán báo cáo tài chính.

Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đ (Năm tỷ đồng)

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Trụ sở chính:

 

Địa chỉ:       Số 15, KTT Thủy sản, Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (+84-4) 35578838                                      Fax:            (+84-4) 35569877

Email:         vihaac@vihaac.vn                                   Website:     www.vihaac.vn

Phòng Giao dịch: P306, Nhà CT3, Tòa nhà VIMECO, Đường Nguyễn Chánh Q.Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04 222 50 766/04 222 50 767                       Fax:           04 222 50 767

 

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 10496

Đánh giá bài viết
Kết quả