HÃY CẢNH GIÁC VỚI HÀNH VI MỚI VI PHẠM ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP KIỂM TOÁN!


Ngày 20/07/2010, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận được tin từ một công ty kiểm toán (A) thông báo rằng: "Công ty vô cùng ngạc nhiên khi nhận được 1 phong bì thư trả lại người gửi do địa chỉ bị sai nên không có người nhận".

Sau khi bóc thư thì thấy một "Thư chào hàng kiểm toán BCTC năm 2010" được in dưới giấy tiêu đề của chính công ty (A) đó. Kiểm tra lại thì thấy:

- Giấy tiêu đề là loại giấy cũ của công ty (A) đã không còn sử dụng?

- Công ty (A) hoàn toàn không gửi thư chào hàng này cho khách hàng này?

- Mức phí thuần là 120 triệu + 10% VAT = 132 triệu.

Theo ý kiến của công ty (A): Đây là thư chào hàng giả danh công ty (A) được gửi đồng thời cho 1 khách hàng với mức phí cao hơn thư chào hàng của chính công ty đó để có cơ hội nhận được hợp đồng kiểm toán với mức phí thấp hơn của công ty (như "Chân gỗ" trong các dịch vụ đấu thầu, mua bán).

VACPA thông báo để các công ty kiểm toán, KTV, bạn đọc và khách hàng cảnh giác với hành vi mới vi phạm đạo đức nghề nghiệp kiểm toán này./.

 

BBT - Web

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 4217

Đánh giá bài viết
Kết quả