Công ty TNHH Kiểm toán Thăng Long (THANGLONG AUDIT)

Số hiệu công ty: 199

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN THĂNG LONG (THANGLONG AUDIT)

 

Ngày thành lập công ty: 17/06/2010

 

Hiện THANGLONG AUDIT cung cấp các dịch vụ sau:

 

1. Dịch vụ kiểm toán

            + Kiểm toán báo cáo tài chính;

            + Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế;

            + Kiểm toán hoạt động;

            + Kiểm toán tuân thủ;

            + Kiểm toán nội bộ;

            + Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (cả BCTC hàng năm);

            + Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án;

            + Kiểm toán thông tin tài chính;

            + Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước.

2. Tư vấn tài chính;

3. Tư vấn thuế;

4. Dịch vụ kế toán;

5. Dịch vụ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán;

6. Các dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật;

7. Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính

 

Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng)

 

Trụ sở chính:

 

Địa chỉ:             Phòng 2409 Tòa nhà HH2-Bắc Hà, Đường Lê Văn Lương kéo dài, Phường Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Tp.Hà Nội

Điện thoại:       04 38580239

Email:

Website:

Văn phòng đại điện:

Địa chỉ:            Tầng 6-Số 38A Lê Lợi, P. Điện Biên, Tp. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại:       0373 713 257

Fax:                   0373 728 596

 

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 8084

Đánh giá bài viết
Kết quả