Công ty TNHH Kiểm toán Thuế Tư vấn Sài Gòn (SAIGON AUDITING)

207

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN THUẾ TƯ VẤN SÀI GÒN (SAIGON AUDITING)

Hiện SAIGON AUDITING cung cấp các dịch vụ sau:

- Dịch vụ kiểm toán;

- Dịch vụ kế toán;

- Dịch vụ tư vấn thuế;

- Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư ván tài chính- kế toán)./.

 

Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng)

Trụ sở chính:

Địa chỉ:            5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Điện thoại:       (84-8) 63935468

Fax:                 (84-8) 62935455

Email:              info@saigonauditing.com                       

Web:                www.saigonauditing.com  

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 8441

Đánh giá bài viết
Kết quả