TIN TRẢ LỜI BẠN ĐỌC


Gần đây có một số bạn đọc và Hội viên gửi email và gọi điện thoại đến Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) hỏi về việc các Công ty kiểm toán và Kiểm toán viên không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán tổ chức niêm yết năm 2011 cũng như lý do của việc chậm chễ công bố danh sách công ty được chấp thuận của E&Y, KPMG... VACPA xin trả lời như sau:

(*)       Như bạn đọc đã biết, ngày 27/12/2010, trên trang web của UBCKNN đã công bố danh sách các Công ty Kiểm toán và KTV được chấp thuận năm 2011, trong đó có thông báo về việc Công ty Kiểm toán và KTV không được chấp thuận năm 2011, gồm:

-           Đình chỉ tư cách được chấp thuận của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA HN), và

-           8 KTV không được chấp thuận năm 2011

(*)       Về các sai sót, lý do UBCKNN xử lý các trường hợp trên và lý do chậm chễ chấp thuận Công ty KPMG, E&Y,…thì VACPA  không có các tài liệu cụ thể (VACPA chỉ tham gia kiểm tra tại 01 công ty là Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế AAT) nên cũng không có thông tin về các sai phạm và lý do chậm chễ của Công ty kiểm toán và KTV để trả lời bạn đọc. Tuy nhiên, VACPA cũng được Công ty CPA HN phản ánh về việc đang giải trình về những điểm chưa nhất trí với UBCKNN.

Do đó, VACPA chỉ đưa tin lại các thông tin đã có từ trang web của UBCKNN để bạn đọc và Hội viên biết, như sau:

“Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố danh sách Công ty kiểm toán và Kiểm toán viên không được chấp thuận năm 2011, cụ thể như sau:

       1. Đình chỉ tư cách được chấp thuận của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội do đã có sai phạm trong kết quả kiểm toán BCTC năm 2008, 9 tháng đầu năm 2009 của CTCP XNK Khoáng sản Hà Nam và BCTC năm 2009 của CTCP Vận tải Biển Bắc (không có ngoại trừ số dư đầu kỳ của Chỉ tiêu “Chi phí trả trước dài hạn” của khoản lỗ 88 tỷ đồng về chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại của các khoản vay, nợ dài hạn có gốc ngoại tệ cuối năm 2008 không tuân thủ đúng quy định của Chuẩn mực số 10 - Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá hối đoái; trình bày khoản lỗ 208 tỷ đồng về chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối kỳ của các khoản nợ, vay ngoại tệ dài hạn cuối năm 2009 phản ánh sai trên chỉ tiêu “Chi phí trả trước dài hạn” Bên Tài sản của Bảng Cân đối kế toán, làm tăng khống tài sản của doanh nghiệp dẫn đến hiểu lầm cho nhà đầu tư).

 2. Kiểm toán viên không được chấp thuận năm 2011:

 

STT

Họ và tên

Số chứng chỉ KTV

Lý do

1

Nguyễn Ngọc Tỉnh

Đ.0132KTV

Sai phạm trong kết quả kiểm toán BCTC năm 2008 và 9 tháng đầu năm 2009 của CTCP Xuất nhập khẩu Khoáng sản Hà Nam và BCTC năm 2009 của CTCP Vận tải Biển Bắc do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội thực hiện kiểm toán

2

Nguyễn Thị Gấm

1082/KTV

3

Lê Văn Dò

0231/KTV

4

Lê Ngọc Khuê

0665/KTV

Sai phạm trong kết quả kiểm toán BCTC năm 2008 của CTCP Vận tải Biển Bắc do Công ty TNHH ASNAF Việt Nam thực hiện kiểm toán. KTV Lê Ngọc Khuê nằm trong danh sách đăng ký kiểm toán viên chấp thuận năm 2011 của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội đăng ký với UBCKNN

5

Lục Thị Vân

0172/KTV

Sai phạm trong kết quả kiểm toán BCTC hợp nhất năm 2008 và 2009 của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành do Công ty TNHH Kiểm toán DTL thực hiện kiểm toán

6

Nguyễn Chánh Thành

0544/KTV

7

Dương Thị Thảo

0162/KTV

Sai phạm trong kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long do Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn Thuế AAT thực hiện kiểm toán."

8

Trần Thị Nguyệt

0589/KTV

 

BBT- Web

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 4028

Đánh giá bài viết
Kết quả