Công ty TNHH Kiểm toán Quy Chuẩn (QCA)

Số hiệu công ty: 214

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUY CHUẨN (QCA)

QCA Hiện cụng cấp các dịch vụ sau:

- Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn thuế.

- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Tư vấn tài chính)

- Hoạt động tư vấn quản lý

- Lập trình máy vi tính (Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin).

Vốn điều lệ: 9.000.000.000 đ (Chín tỷ đồng)

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Trụ sở chính:

- Địa chỉ:           223 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

- Điện thoại :      (08) 3.991 7468 - 3991 7469 

- Fax:                (08) 3.991 7470

- Email:             info@quychuanaudit.vn

-  Website:         www.quychuanaudit.vn

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 5651

Đánh giá bài viết
Kết quả