Công ty TNHH Kiểm toán AVICO

Số hiệu công ty: 215

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AVICO (AVICO)

AVICO Hiện cụng cấp các dịch vụ sau:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế.

- Kiểm toán báo cáo tài chính

- Kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và dịch vụ quyết toán thuế

- Kiểm toán hoạt động

- Kiểm toán tuân thủ

- Kiểm toán nội bộ

- Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (kể cả báo cáo tài chính hàng năm)

- Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án

- Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước

- kiểm toán thông tin tài chính

- Tư vấn tài chính

- Tư vấn thuế

- Tư vấn nguồn nhân lực

- Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin

- Tư vấn quản lý

- Dịch vụ kế toán

- Dịch vụ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán

- Các dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật

- Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính./.

Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đ (Năm tỷ đồng)

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Trụ sở chính:

- Địa chỉ:           Số 66, tổ 18, Phường Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại :      (04) 3.7912524

- Fax:                (04) 3.7912524

- Email:             info@kiemtoanavico.com;

-  Website:        

 

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 5900

Đánh giá bài viết
Kết quả