Công ty TNHH Kiểm toán Đông Nam (SAAC)

Số hiệu công ty: 216

 

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐÔNG NAM (SAAC)

SAAC Hiện cụng cấp các dịch vụ sau:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế.

- Dịch vụ kiểm toán, kế toán.

Vốn điều lệ: 500.000.000 đ (Năm trăm triệu đồng)

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Trụ sở chính:

- Địa chỉ:           Số 87 Trần Thiện Chánh, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại :     

- Fax:               

- Email:            

-  Website:        

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 4388

Đánh giá bài viết
Kết quả