Công ty TNHH Kiểm toán Việt Nhất (CTY K.T.V.N)

Số hiệu công ty: 088

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT NHẤT (CTY K.T.V.N)

 

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VIỆT NHẤT (CTY K.T.V.N) (Công ty cũ là Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nhất thành lập ngày 05/11/2005)

 

Hiện CTY K.T.V.N cung cấp các dịch vụ sau:

1) Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế

    Chi tiết: Dịch vụ kiểm toán. Tư vấn Tài chính; Tư vấn thuế. Dịch vụ kế toán.

2) Hoạt động tư vấn quản lý

3) Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

    Chi tiết: Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin.

4) Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm

    Chi tiết: Tư vấn nguồn nhân lực.

5) Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

    Chi tiết: Dịch vụ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức tài chính kế toán, kiểm toán./.

 

Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng)

 

Trụ sở chính:

Địa chỉ:             Số 139 Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM

Điện thoại:         08 39153780 / 81 / 82

Fax:                  08 39153783

Email:               info-ktvn@hcm.fpt.vn - audit-ktvn@hcm.fpt.vn

Website:           www.vnaudit.com.vn

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 1116

Đánh giá bài viết
Kết quả