DANH SÁCH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 30 CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2011


Ngày 15/9/2011, tại Công văn số 251-2011/VACPA, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã công bố danh sách kiểm tra chất lượng dịch vụ và hoạt động của 30 công ty kiểm toán năm 2011, như sau:

"Tiếp theo Công văn số 185-2011/VACPA ngày 28/6/2011 của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) về Kế hoạch kiểm tra chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán năm 2011, được sự đồng ý của Bộ Tài chính tại công văn số 11887/BTC-CĐKT ngày 5/9/2011 Công ty Quý Ông/ Bà đã được chọn để kiểm tra trong đợt kiểm tra năm 2011 về tình hình hoạt động nghề nghiệp của các Công ty kiểm toán đang hoạt động tại Việt Nam (danh sách và thời gian các công ty được kiểm tra kèm theo).

Thành phần đoàn kiểm tra bao gồm cán bộ của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, Bộ Tài chính (Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà nước - UBCKNN) và một số KTV - Hội viên của VACPA. Mỗi đoàn kiểm tra gồm 4-6 người, trong đó cán bộ của VACPA và của Bộ Tài chính chịu trách nhiệm điều hành và tổng hợp các thông tin về kiểm tra; các KTV tham gia soát xét chuyên môn, nghiệp vụ trên các hồ sơ kiểm toán, từ đó đóng góp ý kiến với VACPA và Bộ Tài chính.

1.      Mục đích, nội dung và phạm vi kiểm tra thực hiện theo Công văn số 185-2011/VACPA nêu trên.

2.      Thời gian kiểm tra: (Xem danh sách dưới đây)

3.      Yêu cầu kiểm tra:

-        Bao quát được cơ cấu tổ chức điều hành, qui chế làm việc, kiểm soát chất lượng dịch vụ của đơn vị được kiểm tra;

-        Tập trung chủ yếu là kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính;

-        Các hồ sơ, file tài liệu được kiểm tra phải đã hoàn thành công việc, trong phạm vi 3 năm trước: 2008, 2009, 2010 và đến thời điểm kiểm tra. Trường hợp cá biệt có thể kiểm tra các file năm 2007, 2006…;

-        Căn cứ kiểm tra là các qui định hiện hành của Nhà nước, hướng dẫn của hội nghề nghiệp trong thời hạn hoạt động của dịch vụ đó. Ví dụ kiểm tra file 2010 phải căn cứ vào chính sách áp dụng năm 2010;

-        Yêu cầu khách quan, bảo mật và độc lập. VACPA sẽ hướng dẫn cụ thể nội dung kiểm tra chủ yếu và lập bảng điểm cho từng nội dung. Căn cứ tổng số điểm đạt được sẽ kết luận về chất lượng dịch vụ theo qui định tại Quyết định 32/QĐ-BTC;

-        Kết thúc mỗi cuộc kiểm tra, đoàn kiểm tra và đơn vị phải lập và ký biên bản kiểm tra, căn cứ bảng điểm để kết luận kiểm tra. Căn cứ kết luận kiểm tra, nếu có sai phạm, VACPA sẽ trình Chủ tịch xử lý hoặc báo cáo Bộ Tài chính xử lý theo quy định của pháp luật.

4.      Cam kết bảo mật:

-          Cuộc kiểm tra chỉ nhằm thực hiện mục đích, yêu cầu nêu trong điểm 1;

-          Chỉ có VACPA và Bộ Tài chính mới có quyền sử dụng các thông tin thu được trong quá trình kiểm tra cho mục đích nêu trên;

-          Mọi cá nhân trong đoàn kiểm tra có trách nhiệm giữ bí mật những thông tin thu được từ cuộc kiểm tra này và sẽ không được công bố hay sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác;

-          Không ai được cung cấp các chứng cứ về chuyên môn hay cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các vụ kiện tụng hay chấp nhận dịch vụ, hoặc đưa ra nhận xét về các vấn đề liên quan đến chất lượng hoạt động của công ty được kiểm tra.

-          Các Kiểm toán viên tham gia đoàn kiểm tra phải ký cam kết với VACPA; Đoàn kiểm tra ký cam kết với Giám đốc công ty được kiểm tra khi thực hiện kiểm tra;

Đề nghị Ông/Bà Giám đốc các Công ty kiểm toán chuẩn bị và tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn kiểm tra thực hiện công việc kiểm tra.

 

DANH SÁCH 30 CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐƯỢC

KIỂM TRA TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NĂM 2011

 

TT

Mã hiệu

Tên Công ty

Tên viết tắt

Năm

thành lập

Kỳ kiểm tra gần nhất

Ngày kiểm tra

 

 

TẠI PHÍA BẮC

 

 

 

 

 

 

Các Công ty kiểm tra Đợt 1 (từ 10 - 15/10/2011)

 

 

 

 

1.    

016

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

CPA HN

1999

2007

10, 11

2.    

072

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế

IFC

2001

2007

12, 13

3.    

156

Công ty TNHH Kiểm toán VACO

VACO

2007

-

14, 15

4.    

116

Công ty TNHH Kiểm toán KTV

KTV

2006

2010

10

5.    

134

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Hà Nội

HANCO

2006

-

11

6.    

135

Công ty TNHH Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán VN

AAFC

2007

-

12,

sáng 13

7.    

138

Công ty TNHH Kiểm toán Việt

VIETCPA

2006

-

chiều 13,

14

8.    

149

Công ty TNHH Kiểm toán ASCO

ASCO

2007

-

15

 

 

Các Công ty Kiểm tra Đợt 2 (Từ 24 - 29/10/2011)

 

 

 

 

9.    

141

Công ty TNHH DV Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế

AAT

2007

-

24, 25

10.        

137

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc gia Việt Nam

Mekong-NAG

2006

-

26, 27

11.        

153

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế UNISTARS

UNISTARS

2007

-

28

12.        

136

Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế PNT

PNT

2007

-

24

13.        

158

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tư vấn Hà Nội

HANOIAC

2007

-

25

14.        

146

Công ty TNHH Tư vấn Thuế, Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

AVINA

2007

-

26

15.        

143

Công ty TNHH Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

VNAAFC

2007

-

27, 28

 

 

TẠI PHÍA NAM

 

 

 

 

 

 

Các Công ty kiểm tra Đợt 1 (từ 10 - 15/10/2011)

 

 

 

 

16.        

071

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

Vietvalues

2003

2006

10, 11

17.        

142

Công ty TNHH DVTV TC Kế toán và Kiểm toán phía Nam

AASCS

2007

-

12, 13

18.        

018

Công ty TNHH Kiểm toán AS

AS

2000

2007

14, 15

19.        

029

Công ty TNHH Kiểm toán và Tin học Sài Gòn

THSG

2001

2010

11

20.        

058

Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán S&S

S&S

2003

2007

12

21.        

022

Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tư vấn Việt Nam

AACC

2001

-

13,

sáng 14

22.        

160

Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc

Việt Úc

2007

-

chiều 14,

15

 

 

Các Công ty kiểm tra Đợt 2 (từ 24 - 29/10/2011)

 

 

 

 

23.        

004

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

E&Y

1992

2009

24, 25

24.        

008

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn

A&C

1995

2009

26, 27

25.        

152

Công ty TNHH DV Tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt

AASCN

2007

-

28, 29

26.        

113

Công ty TNHH Kiểm toán Thủy Chung

Thuy Chung

1996

2007

24

27.        

014

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn Kế toán BHP

BHP

1997

2010

25

28.        

118

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Phan Dũng

PDAC

2006

-

26

29.        

048

Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Tài  chính D.N.P

D.N.P

2003

2006

27, sáng 28

30.        

127

Công ty TNHH Kiểm toán Vũng Tàu

VAC

2006

-

29

 

BBT - Web

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 5976

Đánh giá bài viết
Kết quả