VACPA KẾT THÚC ĐỢT KIỂM TRA CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2011


Ngày 29/10/2011 vừa qua, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam(VACPA) vừa kết thúc đợt kiểm tra chất lượng dịch vụ các công ty kiểm toán năm 2011.

Thực hiện kế hoạch hoạt động - Kế hoạch kiểm soát chất lượng dịch vụ năm 2011, được sự hỗ trợ của Bộ Tài chính và các công ty kiểm toán, VACPA đã hoàn thành cuộc kiểm tra tại 30 công ty kiểm toán, gồm 14 công ty tại khu vực Hà Nội, 14 công ty tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, 01 công ty ở Thanh Hóa, 01 công ty tại Vũng Tàu, trong đó 11 công ty đủ điều kiện kiểm toán niêm yết, 03 công ty năm 2010 có điểm yếu kém, năm 2011 được kiểm tra lại, 02 công ty được kiểm tra vì đã kiểm toán BCTC Dược Viễn Đông (DVD)…

Cuộc kiểm tra đã được thực hiện đúng kế hoạch về thời gian. Cán bộ chuyên môn của VACPA đã được tăng cường từ 4 người (năm 2010) tăng lên 6 người, và 3 trợ lý chuyên môn của Hội cũng được tham gia các đoàn kiểm tra; UBCK Nhà Nước đã có 3 cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra, còn lại là các kiểm toán viên, hội viên VACPA làm việc tại các công ty kiểm toán KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, AASC, Grant Thornton, BDO, Mazars, DTL, Nexia ACPA, CPA VN, UHY; Về nội dung kiểm tra vẫn bao gồm 2 phần: (1) Tuân thủ các quy định pháp luật và (2) Tuân thủ các chuẩn mực nghề nghiệp của các kiểm toán viên, các công ty kiểm toán…

Với tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp cao, tích cực, chủ động và rất nhiệt tình của các thành viên, cuộc kiểm tra đã hoàn thành tốt đẹp. Kết quả sơ bộ như sau:

 

 

 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỂM KIỂM TRA HỒ SƠ KIỂM TOÁN

 

 

STT

TÊN CÔNG TY

ĐIỂM BQ

XẾP LOẠI

01

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hanoi)

49

Chưa đạt yêu cầu

02

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC)

71

Đạt yêu cầu

03

Công ty TNHH Kiểm toán VACO

78

Đạt yêu cầu

04

Công ty TNHH Kiểm toán KTV

73

Đạt yêu cầu

05

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Hà Nội (HANCO)

37

Yếu kém

06

Công ty TNHH Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam (AAFC)

70

Đạt yêu cầu

07

Công ty TNHH Kiểm toán Việt (VIETCPA)

65

Đạt yêu cầu

08

Công ty TNHH Kiểm toán ASCO

43

Chưa đạt yêu cầu

09

Công ty TNHH Kiểm toán  và Tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues)

75

Đạt yêu cầu

10

Công ty TNHH DV TV TC Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)

62

Đạt yêu cầu

11

Công ty TNHH Kiểm toán AS

70

Đạt yêu cầu

12

Công ty TNHH Kiểm toán và Tin học Sài Gòn (THSG)

60

Đạt yêu cầu

13

Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán S&S

52

Chưa đạt yêu cầu

14

Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán và Tư vấn Việt Nam (AACC)

71

Đạt yêu cầu

15

Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc

63

Đạt yêu cầu

16

Công ty TNHH ERrnst & Young Việt Nam (E&Y)

96

Tốt

17

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

94

Tốt

18

Công ty TNHH DV Tư vấn TCKT và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)

87

Tốt

19

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế (AAT)

67

Đạt yêu cầu

20

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc gia Việt Nam (Mekong-NAG)

71

Đạt yêu cầu

21

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế UNISTAR

40

Chưa đạt yêu cầu

22

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT

70

Đạt yêu cầu

23

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tư vấn Hà Nội (HANOIAC)

61

Đạt yêu cầu

24

Công ty TNHH TV Thuê, Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVINA)

62

Đạt yêu cầu

25

Công ty TNHH Tài chính, Kế toán và Kiểm toán VN (VNAAFC)

68

Đạt yêu cầu

26

Công ty TNHH Kiểm toán Thủy Chung

43

Chưa đạt yêu cầu

27

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn kế toán BHP

51

Chưa đạt yêu cầu

28

Công ty TNHH Kiểm toán   và Tư vấn Phan Dũng (PDAC)

83

Tốt

29

Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn tài chính D.N.P

65

Đạt yêu cầu

30

Công ty TNHH Kiểm toán Vũng Tàu

84

Tốt

 

VACPA đang tổng hợp và lập Báo cáo kết quả kiểm tra để báo cáo Bộ Tài chính và chuẩn bị cho cuộc họp thường niên các công ty kiểm toán sẽ được tổ chức theo thông lệ.

MC - Web

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 5420

Đánh giá bài viết
Kết quả